Projecten

Op deze pagina houden we iedereen op de hoogte van de grotere projecten die we aan het realiseren en/of aan het uitbouwen.
De diverse projecten vinden nu plaats in twee gemeenschappen, te weten Latriya en Sare Wallom (zie kaart)

Tuinproject Sare Wallom

in Sare Wallom werd een grote groentetuin en bananenplantage gerealiseerd, die aan 80 vrouwen werk en voedsel verschaft. Het belangrijkste daarbij was zorgdragen voor goede irrigatie van de grond, daarvoor zijn er meerdere waterbakken neergezet .
Deze tuin wordt door de vrouwen onderhouden met hulp van de stichting om dit in de toekomt zelfstandig te kunnen doen. Waar in Sare Wallom eerst de mensen letterlijk doodgingen van de honger is er nu niet alleen genoeg te eten, er is zelfs een overschot dat weer verkocht kan worden in de lokale markt.

Primair Onderwijs

De school bestaat nu uit 15 klassen, met toiletten en drinkwater. Ook krijgen de kinderen een goede maaltijd.
Er krijgen nu al bijna 1100 kinderen les, door de impact in de regio hiervan is sinds enige tijd ook de overheid betrokken. De lerareren worden betaald door de overheid en ook het grote nieuwe schoolgebouw is een overheidsgebouw.
Wij blijven ondersteunen met bijvoorbeeld leermiddelen en onderhoud.

Medische post

De medischepost heeft 18 bedden, een douche en toiletten met stromend water, en een eigen apotheek en een laboratorium. Hier wordt onder andere bij malaria en kleine verwondingen hulp geboden. Vrouwen uit de hele omgeving kunnen hier op hygiënische manier bevallen. Baby’s worden de eerste levensjaren regelmatig (1X p.mnd.) gecontroleerd op hun lichamelijke ontwikkeling (consultatiebureau) en krijgen de nodige inentingen.
Het medisch personeel bestaat uit 15 personen, die gedeeltelijk uit inkomsten van de ziekenpost betaald worden. Ook onze hulp daarbij is geboden. Ook het onderhoud van het gebouw wordt door ons betaald. Ook is er recent een kleine ambulance aangeschaft zodat we nog sneller kunnen optreden bij spoedeisende hulp.

OPERATIEPROJECT

Elk jaar worden 20 kinderen geopereerd aan allerlei orthopedische problemen, vaak X/ O benen en Klompvoeten. Indien deze kinderen niet worden geopereerd, geraken deze kinderen blijvend gehandicapt. Geld en deskundige orthopedische chirurgen zijn in Gambia nauwelijks beschikbaar.

Door een operatie kunnen de kinderen weer rondrennen, spelen met vriendjes en naar school. Voor deze kinderen is weer nieuwe hoop op een toekomst.

Bianca en Gerda, de 2 nieuwe bestuursleden hebben al 5 jaar ervaring door dit operatieproject te coördineren en voor/nazorg te geven. De operaties worden uitgevoerd door een Nederlandse orthopedisch chirurg, Dr. Harry de Vries. De operaties worden uitgevoerd in het Bundung maternal and child health Hospital. Na 24 uur verlaten deze kinderen het ziekenhuis en wordt de verdere nazorg in de medische post Latriya-centrum gegeven. De kinderen krijgen de nazorg in een vertrouwde omgeving waarbij de ouders ook continue aanwezig zijn. Er is een intensieve samenwerking met het medisch personeel.

Na gemiddeld 1 week verblijf in Latriya medische post gaan de meeste kinderen naar huis. De nazorg wordt verder thuis gegeven. Na 4 tot 6 weken gaan de kinderen uit het gips en start de revalidatie-periode. Dit houdt in dat de kinderen minstens 1a 2 keer per week thuis worden bezocht en oefeningen met de kinderen worden gedaan. Het hele gezin wordt zo betrokken bij de revalidatie, zo nodig worden hulpmiddelen ingezet.

Uw donatie telt... geef

De projecten van stichting Handen ineen voor Gambia worden volledig betaald door onze sponsors. Dit doen zij door eenmalige giften, periodieke giften of een fonds op naam. Weten wat u kunt doen om onze stichting te helpen?