Nieuws

 

 

Nieuwe bestuursleden bij ‘Handen ineen voor Gambia’

TOLKAMER – De stichting ‘Handen ineen voor Gambia’ krijgt versterking in het bestuur. Henk Hendriks en Herbert Damen, de drijvende krachten achter de stichting, hebben Gerda Bokslag en Bianca Vorstenbosch verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Hiermee is de continuïteit van hun werk, het verbeteren van de toekomst van kansarme kinderen in Gambia, verzekerd.

Door Carla Droste

De stichting die in 1999 door Henk en Herbert werd opgericht, heeft in de afgelopen decennia belangrijke bijdragen geleverd aan onderwijs en gezondheidszorg in het West-Afrikaanse land. Sinds hun eerste bezoek aan Gambia in 1996 hebben zij er hun levenswerk van gemaakt om het leven van de lokale bevolking in een van de armste landen ter wereld te verbeteren.

Helpende handen

Met de hulp van sponsors zette ‘Handen ineen voor Gambia’ een kleuterschool en een medische post op in het dorpje Latriya. Het schooltje groeide al snel uit tot een basisschool met 1100 leerlingen, die nu in samenwerking met de overheid functioneert. “Ook de medische post is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid”, vertellen Henk en Herbert, respectievelijk secretaris en voorzitter van de stichting. Herbert: “We hebben nu zo’n 20 ziekenhuisbedden en een uitstekend medisch team. Een keer per maand is er een consultatiebureau. Dan komen er wel 600 vrouwen van heinde en verre om hun baby’s te laten vaccineren, meten en wegen.” 

Operatieproject

De medische post fungeert ook als herstelcentrum. Elk jaar komt een Nederlandse orthopedisch chirurg over om op vrijwillige basis in een nabij gelegen ziekenhuis operaties uit te voeren bij kinderen met ernstige orthopedische problemen. Nadat ze geopereerd zijn, krijgen de twintig kinderen nazorg in Latriya.
Dit initiatief bracht Henk en Herbert in contact met Gerda Bokslag uit Rotterdam en Bianca Vorstenbosch uit Udenhout. Beide dames zijn al jaren betrokken bij het operatieproject.

Gerda (63), docent verpleegkunde, nam al vijf keer deel. “Dat was telkens voor een periode van 1 of 2 weken. Ik heb nu besloten om vervroegd met pensioen te gaan, zodat ik de volgende keer een maand of drie kan blijven. Het lijkt me ontzettend mooi om niet alleen de operaties, maar ook de nazorg en de revalidatie te kunnen doen.”

Verpleegkundige Bianca (51) heeft al drie keer deelgenomen aan het project. “Ik heb al eens 10 weken onbetaald verlof opgenomen om nazorg te kunnen bieden. Toen mijn verlofaanvraag de laatste keer niet meer werd gehonoreerd, heb ik mijn baan opgezegd en ben ik 4,5 maand in Gambia gebleven.”

Naast hun betrokkenheid bij het operatieproject, zullen Gerda en Bianca ook actief deelnemen aan de andere initiatieven van de stichting. Zo is er nog een succesvol groentetuinproject in Sare Wallom, in het oosten van het land, waar recentelijk vier nieuwe waterputten met zonne-energie zijn geïnstalleerd.

“Het zijn zulke mooie projecten”, vindt Bianca. “Ik wil graag dat die worden voortgezet. Sowieso zitten die twee mannen in mijn hart, maar ik wil ook dat de stichting blijft bestaan.”

Henk: “We zijn heel blij met hun toetreding tot het bestuur, waar ook Tiny Nova-Sloot deel van uitmaakt. Zij is al vele jaren een vaste waarde binnen de stichting. Vanwege onze leeftijd zijn we zelf op een punt gekomen dat we erover denken wat gas terug te nemen, en daarom zijn we dankbaar voor de versterking van Gerda en Bianca. Hun energie, toewijding en passie voor Gambia geven ons de zekerheid dat het werk zal doorgaan.”

Nieuwe impuls

Plannen zijn er genoeg. “Een toegewijde, lokale laborant van onze medische post heeft een aanbod gekregen om in Finland verder te studeren”, meldt Herbert. “Dankzij de steun van een sponsor krijgt hij de kans om opgeleid te worden tot hoofdverpleger, een rol die in Gambia vaak wordt gezien als ‘dokter’. In Sare Wallom wordt het bewateringssysteem vernieuwd en bij de school in Latriya zijn we bezig met renovatiewerkzaamheden.”

“Onze stichting is springlevend. We hopen dit mooie werk nog lang zelf te kunnen voortzetten,” zegt Henk vastberaden, “maar met de komst van de nieuwe bestuursleden krijgt onze stichting een nieuwe impuls. En wellicht levert het ons ook meer bekendheid en nieuwe sponsors op in de regio’s waar zij wonen.”

Met een sterk fundament en een vernieuwd bestuur ziet de toekomst van ‘Handen ineen voor Gambia’, én voor de gemeenschap die zij bedient, er veelbelovend uit.

Meer informatie over het werk van de stichting is te vinden op de website: www.gambia-hah.nl.

 

NIEUWSBRIEF MEI 2024

Aan onze sponsors en andere belangstellenden.

Dames en heren,

Onze laatste nieuwsbrief ontving u vanuit Gambia.

Voorzitter, Herbert Damen en secretaris, Henk Hendriks zijn sinds februari weer terug in Nederland.

Uit voormelde nieuwsbrief hebt u kunnen opmaken dat het goed gaat in Gambia.

Ter aanvulling op de mededeling in die nieuwsbrief over onze laborant kunnen we u melden dat hij nu, omdat hij als goede student wordt gezien, een aanbieding heeft om een jaar naar Finland te komen voor verdere studie, zodat hij dan hoofdverpleger (in Gambia zeggen ze “dokter”) is. Via een hele goede sponsor, die erg veel voor ons betekent, kunnen we de studie-en verblijfkosten betalen. Heel veel dank!

Verder hebben we goed nieuws te melden:

Voorzitter, Herbert, en secretaris, Henk zijn toch op een leeftijd gekomen dat je wel eens denkt aan afbouwen. Maar hoe dan verder?

Gelukkig zijn we u nu te kunnen melden dat we in Gambia twee Hollandse dames, beide werkzaam in de zorg, hebben leren kennen die erg geïnteresseerd zijn in onze stichting en graag deel willen uitmaken van het bestuur. Zij wonen weliswaar niet naast de deur, maar reizen is geen probleem.

In onze bestuursvergadering van 23 april jl., zijn zij benoemd tot bestuurslid van onze stichting. Een hele geruststelling voor Herbert en Henk, die hopen zelf ook nog lang het mooie werk te kunnen doen.

Het zijn mevr. Bianca Vorstenbosch, 51 jaar, wonende te Udenhout en mevr. Gerda Bokslag, 63 jaar, wonende te Rotterdam. Veelbelovend is dat wij hen hebben leren kennen als twee hardwerkende vrouwen, met hart en ziel betrokken bij Gambia. Hun woonplaats hoeft geen bezwaar te zijn voor het goed functioneren. Met de huidige digitale technieken is het heel goed corresponderen en voor ons gevoel is het goed om ook in de regio’s waar de dames wonen, wat meer bekendheid te krijgen. We denken met name aan het werven van nieuwe sponsors. We hopen spoedig in de gelegenheid te zijn om deze dames persoonlijk aan u voor te stellen.

Verder zijn onze plannen om de muur om de school helemaal te restaureren en te verhogen, zodat kinderen er niet meer overheen kunnen klimmen. Dat gaat een paar centen kosten en mede daarom durven wij vragen om ons aub te blijven steunen. Zonder uw hulp kan dat allemaal niet gebeuren. We blijven hopen, ondanks economische crisis, op uw steun.

Ook ons tuinproject in het oosten, Sare Wallom loopt goed, mede gezien recente watervoorziening door 4 nieuwe putten op solar energie.

Op het volgende blad kunt u een foto zien van het huidige bestuur, met hun namen.

Dames en heren,

Wij blijven hopen dat u, zoals al velen voor u, ons eens kunt bezoeken om met eigen ogen te zien wat er met uw geld verwezenlijkt wordt.

Onze dank blijft groot,

Namens het bestuur,

Henk Hendriks, secretaris

Nieuwsbrief Augustus 2023

Aan onze sponsors en andere belangstellenden.

In aansluiting op de nieuwsbrief van feb.’23 het volgende:
De school draait bijna geheel zelfstandig onder het toezicht van de overheid.
Trots zijn we dat, mede dankzij uw jarenlange hulp, er nu een school staat met plm. 1100 kinderen, 30 leraren (ooit begonnen met 35 kinderen en een onderwijzer). We helpen nog wel af en toe met b.v. leermiddelen of kleding.
Het geplande ambacht schooltje staat even in de wachtkamer, door ineens veel strengere regelgeving van de overheid.
Het ziekenhuisje draait nog goed, alhoewel er nog steeds hulp nodig is.
In de maand november komt er weer een Hollandse chirurg redelijk veel kinderen opereren met lichamelijke handicaps. (benen, armen, heupen).
De kinderen revalideren dan in ons ziekenhuis in samenwerking met de stichting “Gambian Child”.
Ook worden er nog steeds mensen geholpen die echt geen geld hebben, een basisprincipe van ons. Met Uw hulp kunnen we dat blijven doen.
Ons geplande concert in de Ned. Hervormde Kerk op 7 mei j.l. kon helaas niet doorgaan door gebrek aan aanmeldingen. In plaats daarvan hebben we een gezellige middag georganiseerd in de koffieruimte van de kerk. Die werd redelijk bezocht en een paar mensen getuigden met woord en beeld van hun ervaringen tijdens hun bezoek aan ons. Heel positief kwam dat over. Er zijn diverse reparaties en schilderwerken aan het ziekenhuis uitgevoerd, door plaatselijke bewoners, maar ook met heel veel hulp van de bezoekers. We denken met name aan de groep leerlingen van het Rietveld College Doetinchem.
Dames en heren, we kunnen niet om het feit heen dat de stichting qua financiën in een moeilijke tijd zit. Sommige sponsors laten het afweten, om verschillende redenen, die wij niet kennen, maar wel kunnen raden. Het is een moeilijke tijd voor veel mensen, wij begrijpen dat. Toch willen we graag een dringend beroep op u doen om ons te blijven steunen a.u.b.. Gambia is ook erg getroffen door de Coronatijd en behoort nog steeds tot de armste landen ter wereld. Het water staat ons nog niet aan de lippen, maar we willen graag dat we de salarissen van ons Gambiaans personeel kunnen blijven betalen. Dat komt neer op
 € 1.200,– per maand voor 15 mensen, van dokter tot handyman. Gemiddeld dus € 75,– per persoon per maand. (één zak rijst kost al €40,– )Onze salarissen liggen landelijk al op een laag niveau.
BLIJFT U ONS AUB HELPEN! Giften zijn nog steeds aftrekbaar bij de aangifte belasting.

Met vriendelijke groeten,
HET BESTUUR

Reisverslag Henk (oktober - februari 2022/2023)

Wij mochten weer langere tijd naar ons tweede vaderland afreizen.

Herbert was al twee weken in Gambia met een groep leerlingen van het

Rietveld College uit Doetinchem die o.a. een paar prachtige banken gemetseld hebben vlak voor Health Centre i.p.v. de krakkemikkige houten bankjes waar de patiënten op hun beurt kunnen wachten.

Ik mocht 14 dagen later komen in het prettige gezelschap van Tiny Nova, bestuurslid uit Didam.

Mensen vragen ons wel eens: ”Wat doen jullie dan de hele dag”

Altijd is er wel iets te doen of te regelen. Je kunt een dagprogramma maken, maar vaak ziet zo’n dag er na een telefoontje alweer heel anders uit.

Bijvoorbeeld:  je krijgt zo maar een uitnodiging in de hand gedrukt voor een vergadering met een of andere overheidsinstantie voor diezelfde dag. Als je dan vraagt: Hoe laat is dat?”,  krijg je als antwoord: “Ja, als iedereen er is”.

In ieder geval hebben we een heel goede tijd gehad. Afgezien van het bijna altijd mooie weer blijft de vriendelijkheid en dankbaarheid van de bevolking ons enorm stimuleren om door te gaan. We streven nog steeds naar de zelfwerkzaamheid van onze mensen, waarbij geld natuurlijk een grote rol blijft spelen. Dankzij onze sponsors, groot en klein, kunnen we iedere maand toch een bedrag overmaken voor slarissen van 18 Gambianen, van dokter tot handyman en kleine reparaties. De school, die inmiddels door 1.100 kinderen

wordt bezocht, wordt grotendeels al gerund door de overheid, waarbij een grote rol speelt dat die overheid de salarissen van 38 leraren betaald. Wij steunen nog steeds met stroom en water, kleine reparaties en/ of schoolbenodigdheden.

Het ziekenhuis is geheel gerenoveerd door schilderwerk, nieuwe WC, plafondventilators en de dokter heeft nu in de spreekruimte een apart afgezet hoekje voor ontvangst en meer privacy van de patiënten. Nieuwe plafonds in alle ruimtes van de ziekenpost ligt in de planning.

Het Skillscentrum, ambachtsschooltje, wordt afgebouwd en langzaam ingericht om kinderen die dat willen een vak te laten leren zoals elektricien, loodgieter,  metselaar of timmerman. Hiervoor is nog wel een en ander (geld) nodig) maar we werken langzaam (danka, danka, zegt de Gambiaan) om vooral een goed resultaat neer te zetten.

Er zijn, in twee weken tijd, 23 kinderen met misvormde beentjes of armpjes gratis geopereerd door een Hollandse chirurg en die kinderen revalideerden allemaal in ons ziekenhuisje., dank zij de samenwerking met de  stichting.“Gambia Child” ,waarbij onze waardering en bewondering uitgaat naar vooral Bianca, die dagelijks keihard heeft gewerkt om de kinderen ook thuis nog te bezoeken voor controles en nabehandeling.  

Wat een dankbaar werk.

We hebben twee keer een rolstoel mogen geven aan compleet invalide jonge mensen, die tot nog toe op handen en voeten kropen. Een prachtig en vooral emotioneel gebeuren.

Onze laborant is ook invalide met een kunstbeen. Hij heeft twee nieuwe protheses gekregen, omdat de oude hem te veel pijn bezorgde.

Onze manager heeft een andere (uiteraard 2e hands) auto gekregen en zijn auto-pick-up is naar de manager van ons grote tuinproject, in Sare Wallom, in het oosten gegaan, zodat die de opbrengsten uit de groentetuin (750 x 350 mtr.!) naar de markt kan transporteren.

In die tuin werken nog steeds 90 vrouwen, die, naast het onderhoud van het geheel, ook een klein privé bedje mogen exploiteren.

Kortom: het gaat nog steeds goed, wel met uw nog nodige, hulp. Ook hier staat de selfsupporting hoog op toekomstplannen lijst.

Wij ontvangen regelmatig bezoek als wij in Gambia zijn. Mensen zijn dolenthousiast en daardoor voor ons een lopende reclame. Hartelijk welkom als u eens wilt komen kijken en bovendien veel meer van Gambia leert kennen dan de doorsnee toerist, onder onze begeleiding.

Onze grote wens op dit ogenblik is een tractor, eventueel met ploeg, voor de grote groentetuin in Sare Wallom, om het land te kunnen bewerken, wat nu nog met de hand moet gebeuren.

Alle sponsors danken wij heel hartelijk voor hun steun, die nog wel nodig is.

Dames, heren, jongens en meisjes heel hartelijke groeten van het bestuur en kom eens kijken.

 

Namens het bestuur, Henk Hendriks

 

Stichting "Handen ineen voor Gambia" houdt inloopmiddag

LOBITH – Zondag 7 mei houdt Stichting “Handen ineen voor Gambia” een gezellige inloopmiddag in de ontmoetingsruimte naast de Protestantse Kerk aan de Markt in Lobith.

Na de ontvangst met een kopje koffie of thee en iets lekkers worden de bezoekers met foto’s en film geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in Gambia. Ook zullen enkele jongeren vertellen over hun ervaringen tijdens hun verblijf bij de stichting in Gambia.

De jaarlijkse, traditionele Gambiadag kon een paar keer niet doorgaan wegens de coronapandemie.

Dit jaar had de stichting een concert in de Protestantse Kerk in Lobith gepland. Helaas waren hiervoor te weinig aanmeldingen. Omdat de stichting toch graag wat persoonlijk contact wil hebben met de sponsors en andere belangstellenden houden zij deze inloopmiddag.

Belangstellenden voor het humanitaire werk van Stichting “Handen ineen voor Gambia”, familie en vrienden zijn zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur van harte welkom in De Ontmoeting in Lobith.

Nieuwsbrief Januari 2024

Dames en Heren,

Vanuit Gambia de nieuwste informatie via de WEBSITE en hopen dat die veel mensen bereikt.

 

Herbert, voorzitter, en Henk, secretaris, zijn sinds nov. 2023 in Gambia. Het is nu al 27 jaar dat we hier mogen komen, om ons fijne en mooie werk te doen, mede dank zij U.

 

Even wat feiten op een rijtje :

 

· De grote groentetuin in Sare Wallom, in het oosten, waar 90 vrouwen werken, draait heel goed.

Oogsten uit de tuin zijn niet alleen voor eigen gebruik, maar gaan ook als handel nnar de markt. Van de netto opbrengst worden kleine reparaties verricht en nieuwe zaden gekocht. Onlangs en in de komende tijd wordt het hele bewateringssysteem vernieuwd, mede dank zij een grote sponsor, in feite de grondlegger van de tuin. Er gaat in de toekomst nog meer met zonne energie gewerkt worden, voornamelijk voor de waterpompen.

 

· De school draait goed, maar hulp blijft nog geboden. De overheid betaald weliswaar de plm. 25 leraren voor ongeveer 1100 kinderen. Maar de nieuw gebouwde 12 klassen moeten onderhouden worden en daar ontbreekt het nog wel eens aan , gewoon wegens gebrek aan geld. Ook de overige 5 oude klassen zijn aan stevig onderhoud toe. Er is op het terrein ook een mooie overdekte ruimte gebouwd, waar vrouwen eten en schoolspullen verstrekken. Kinderen krijgen nu iedere dag een eigen maaltijd op hun eigen bordje. Dank zij Uw en onze mederwerking heeft de school nu ook eigen water en electriciteit.

 

· De medische post wordt nog steeds gezien als een van de besten in Gambia. 24 uur per dag open, bv., Is een zeldzaamheid in Gambia. Er zijn nieuwe ventilatoren aangebracht in de mannenzaal en het laboratorium. Onze laborant heeft onlans via een heel goede sponsor een cursus gevolgd en heeft nu ook de aantekening van “verloskundige”. Er is een geheel nieuwe douche gebouwd met toilet voor de vrouwen die bevallen en voor geopereerde, ravaliderende kinderen. Er is zelfs een boiler voor warm water.

 

· In december zijn er weer 20 kinderen geopereerd aan misvormde ledemaatjes van klompvoetjes tot X of O beentjes. Dr. Orthopeed Harrie de Vries en zijn team hebben dit weer in een week klaargespeeld met medewerking van de stichting “Gambia Child”. De geopereerde kinderen revalideren een paar dagen in ons ziekenhuisje. Een verpleegkundige, Bianca Vorstenbosch, slaagde onlangs, on line, voor haar diploma HBO verpleegkungie en blijft nog wekenlang hier voor de nazorg in het hele land. Petje af voor deze lieve, keihard werkende vrouw. We hebben via de stichting “ Mobility for Gambia” drie mensen kunnen verblijden met een rolstoel.

 

· Het beoogde ambachtschooltje kan helaas vanwege teveel voorwaarden geen realiteit worden. In goed overleg met de hoofdsponsor van dit project “Rotary Duiven” is besloten om er nu 6 woningen van te maken voor verhuur. Dat brengt dan weer inkomsten voor de stichting op. Uiteindelijk toch een goede ontwikkeling.

 

· Verdere hulp is verleend aan individuele kinderen die naar vervolgscholen kunnen, maar waar geen geld voor is. Ook zijn diverse families geholpen met herstel van hun “hutjes”, ernstig beschadigd of zelfs weggespoeld tijdens de afgelopen heftige regenperiode (jul-aug-sep) .

 

Dames en heren, U begrijpt dat het goed gaat. Veel bezoekers kunnen en willen dat beamen.

We hopen oprecht nog eens velen van u te mogen begroeten om te zien wat er allemaal met Uw geld gebeurd. U gewaardeerde hulp blijft nog steeds nodig. Wij zijn daar nog altijd heel dankbaar voor.

En we hopen dat O.L. HEER ons nog een paar jaar geeft om dit dankbare werk te doen.

 

Met een gemeend DANKUWEL groeten wij u vriendelijk uit Gambia.

 

Herbert, voorz. en Henk, secr.

Bedankbrief uit Latriya

nlangs hebben wij een bedankbrief gekregen van onze manager in Latriya Alassan Jah.
De brief is bedoelt voor alle donoren en de hulp die geboden wordt voor de mensen in Gambia.

Dear Sir/Madam,

This is to express our sincere gratitude and appreciation for your tireless effort in shipping these valuable items to the Gambia, particularly Latriya Health Post. Indeed we have received the Items and be rest assured that all items will go to the right place/people.

On behalf of the health post and all the beneficiaries, I wish to thank all those who in one way or the order have participated in collecting, packing and shipment of the goods. I wish that the good relationship that exist between the Netherlands and the Gambia continue to flourish for the betterment of our countries. Truly speaking meeting/knowing Henk and Herbert, has really transformed Latriya to a better place to live.

As a Local Manager, I will do my utmost best together with the staff to compliment your effort, by doing things that we can be able to do by ourselves. Certainly we are the beneficiaries and therefore, we assume ownership of the project. Though we cannot keep the project running as at now without your help.

My dear donors/well-wishers, one again (Hartelijk bedankt…) and trust that all goods will go to the right people.

I also wish to thank Mr. Herbert Damen and Mr. Henk Hendriks and all the Board Members for their collective support and love for the Foundation. Together we are strong……….    

Thank you.

Alassan Jah (Local Manager).”

NIEUWSBRIEF FEBBRUARI 2023 EN UITNODIGING

Aan onze sponsoren en alle belangstellenden.

Na weer een langer verblijf in the Gambia, hierbij de Nieuwsbrief februari 2023

We hebben veel goeds te melden. De school draait goed en de leraren worden door de regering betaald. Voor ons te veel om 39 (!) leraren te betalen. Wij springen nog bij voor lesmateriaal, uniformen, watervoorziening en kleine reparaties. Ongeveer 1100 leerlingen krijgen nu onderwijs van kleuter- tot basisschool. Er wordt nu ook een kleine ambachtsschool gebouwd voor kinderen die een vak willen leren. Heel belangrijk.

Het ziekenhuisje en de tuin in het oosten draaien heel goed.  O.a.  zijn 23 kinderen en jong volwassenen met misvormde benen en armen door een hollandse chirurg geopereerd  en revalideerden in ons ziekenhuisje. Wekelijks worden kinderen op een hygiënische manier geboren en maandelijks is er een consultatiebureau voor plm 600 moeders met hun kinderen. Mensen die geen geld hebben, worden ook geholpen , vooral bij malaria.

Veel bezoek hebben we de afgelopen maanden mogen ontvangen die razend enthousiast zijn over ons werk en hebben gezien wat er met uw geld gebeurd. Ontroerende ontmoetingen waren vaak het gevolg.  In 23 jaar van bushbush naar een school met bijna 1100 kinderen en een ziekenhuis met verloskamer, eigen apotheek en laboratorium en 18 bedden. De tuin in het oosten wordt bewerkt door 90 vrouwen, die ook een eigen groentebedje mogen bewerken. En dat alles met en door uw hulp.

Wij zijn u nog steeds heel dankbaar en voelen ons af en toe trots. DANK U WEL!

En dan:

Onze traditionele Gambiadag die we al een paar jaren niet meer konden (mochten) organiseren om de u ook bekende redenen, willen we proberen in bescheiden vorm op te pakken. Onze sponsors willen we heel graag in het vizier houden en we willen dit jaar met iets kleins beginnen, waarmee we in ieder geval aan willen tonen dat we nog steeds dankbaar zijn voor uw broodnodige hulp.

Op 7 Zondag 7 mei a.s. hebben wij de beschikking over de Ned. Hervormde Kerk op de Markt in Lobith en er lopen verregaande besprekingen met de zangeres Bibi van den Dijck voor het geven van een concert. Zij zingt voornamelijk klassiek, maar ook populairder werk uit operette en musical. Tijd: 15.00 tot 17.30.

Echter, het kerkje beschikt helaas niet over meer dan 90 plaatsen en we zullen dus zeker niet alle sponsoren kunnen ontvangen. Wij willen wel iedereen een kans geven om te komen luisteren. Diegenen onder u die belangstelling hebben, willen wij vragen om dat telefonisch vóór 1 mei a.s. te melden . Wilt u dan aangeven of u één of twee plaatsen wilt én of u sponsor bent. Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan beschikbare plaatsen, dan zullen wij op een, uiteraard, eerlijke manier loten, met de vaste sponsoren als eerste.

U kunt zich melden bij:

Herbert:  06 – 19520254 óf bij  Henk  06  –  19018024.

Gezien de onkosten durven wij u een bijdrage van € 10,–  p.p. te vragen, die u  bij binnenkomst kunt betalen. Koffie en iets lekkers voor onze rekening.

 

We hopen velen van u te mogen begroeten.    Henk Hendriks, secr.

Nieuwsbrief augustus 2021

Beste sponsors en andere belangstellenden.

De jaren 2020/2021 brachten ongekende uitdagingen met zich mee. Wie had kunnen bedenken dat een virus de wereld op z’n kop zou zetten en dat het leven van iedereen er opeens heel anders uit zou zien.

Wat zijn we iedereen, vooral onze donateurs, ontzettend dankbaar die ervoor hebben gezorgd dat wij aan onze doelstellingen konden blijven werken en ondanks corona toch weer een en ander hebben kunnen bereiken. Vooral het kunnen geven van voedselhulp was voor ons een heel groot item.

En dat zal voorlopig wel even zo blijven, omdat toeristen nog steeds wegblijven. Mensen hebben absoluut niets meer en de overheid is niet in staat om hulp te bieden.

Desalniettemin kunnen we ook positieve geluiden laten horen.

De nieuwe (2e hands) ambulance is vanuit Nederland verscheept en doet al volop dienst in Latriya, bij onze ziekenpost. Acht rolstoelen hebben hun bestemming ook daar bereikt alsmede 4 rollators. Ook 40 tafeltjes en stoeltjes voor één schoolklas zijn nu, door inzet van dhr. Ben Lamers, onderweg in een container naar Gambia. Dank U wel!

Onze nieuwe hoofdonderwijzer doet het heel goed, met volle inzet voor school en kinderen. Wij, en ook onze manager in Gambia, Alassan, zijn blij met hem.

Met de geweldige medewerking van de Rotary Club Duiven wordt gewerkt aan de bouw van 3 lokalen. Een z.g. “skillscentre”, waar opgroeiende jeugd van de school, maar ook uit het dorp een vak kunnen leren, Denkt u aan timmerman, elektricien, loodgieter of coupeuse. Wat zal dat een vooruitgang zijn. Het grote nieuws hierbij is dat de Rotary voorlopig het plan heeft deze steun te continueren.

De steunpilaren voor de zonnepanelen waren aan slijtage onderhevig en zijn vervangen. Alsmede een stel plafondventilators.

Ons bestuurslid, Johnny Overdreef heeft, na meer dan 20 jaar trouwe dienst, besloten om zijn werkzaamheden te beëindigen. Wij hebben op gepaste wijze, dankbaar, afscheid van hem genomen en beraden ons op vervanging.

Dames en heren. In september begint het nieuwe schooljaar weer.  Blijft u ons  a.u.b.steunen, zodat meer dan 1000 kinderen onderwijs krijgen en onze medische post kan blijven draaien?  DANK U WEL!  Als u uw bijdrage automatisch via de bank stort, hoeft u natuurlijk niets te ondernemen.

HET BESTUUR.

Nieuwsbrief februari 2021

Dames en heren,

In onze nieuwsbrief van augustus jl. hebben wij u geïnformeerd over het feit dat wij onze nieuwsbrieven graag, naar wie dat mogelijk is, per e-mail willen verzenden. Dat scheelt ons veel in kosten en energie. Als u hierop gereageerd hebt, ontvangt u die brief nu ook op die manier. Misschien zijn er onder u nog mensen die nog niet gereageerd hebben en dat wel goed vinden. Wilt u dat dan alsnog even laten weten op onze mail: herberthenk@yahoo.de Dank u wel!

Gelukkig konden we, ondanks de wereldwijde crisis nog mooie dingen realiseren.

*Dankzij uw hulp en in dit geval extra hulp konden we een geschikte auto vinden en verschepen, die nu inmiddels gereed is om als ambulancedienst te doen bij ons ziekenhuisje in Latriya.

* We hebben drie klassen in de school, met nieuwe hoofdonderwijzer, kunnen voorzien van goede tafeltjes en stoeltjes.

* Het dak van de school in ons tuinproject in Sare Wallom is, weer met extra hulp, geheel vernieuwd en de watervoorziening van de tuin vernieuwd.

We zijn de laatste tijd erg druk geweest met het organiseren van voedselpakketten, nu de economische crisis heel erg toeslaat. Er komen sinds maart vorig jaar geen toeristen meer en dat zal voorlopig nog wel zo blijven, terwijl Gambia voor een heel groot gedeelte economisch afhankelijk is van het toerisme. Bijna dagelijks krijgen wij als bestuur wel verzoeken om hulp, omdat ze, simpel gezegd, gewoon honger hebben of de huur van hun huisje (Lees: hutje) niet meer kunnen betalen en op het strand moeten slapen.

Wij kunnen, dankzij uw hulp, gelukkig nog steeds de salarissen van onze medewerkers (15 Gambianen) betalen. Deze mensen hebben hoegenaamd geen last van het wegblijven van toeristen, alhoewel het vaak gebeurde dat er gewaardeerd bezoek(toeristen) kwamen en daardoor weer financiële hulp ontstond in de vorm van sponsors, die erg onder de indruk waren van ons werk en met eigen ogen zagen wat er met het geld gebeurt.

Dames en heren, voorlopig moeten wij ons blijven concentreren op voedselhulp en worden andere zaken, zoals onderhoud gebouwen en materieel even opgeschort.

Voor ons reden genoeg om u te vragen ons aub te blijven steunen. En mocht het in uw omgeving ter sprake komen, maakt u dan aub een beetje reclame voor onze stichting. Nieuwe sponsors zijn natuurlijk van harte welkom. Uw geld komt goed terecht.

Kortom, dames en heren, BLIJFT  U ONS AUB  HELPEN TE HELPEN!

Niets wat we moeten doen, maar veel wat we kunnen doen.

Namens het bestuur

Henk Hendriks, secr.

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

Lieve sponsors en andere belangstellenden ,

Dat jullie giften altijd heel welkom  zijn , zullen jullie zeker al langer weten en begrijpen. 

We laten jullie graag het volgende  laten weten:

De nieuwe school ,door de regering gebouwd , is grotendeels in gebruik.  Van de oude klassen (3) was van één klas een muur ingestort. Twee andere, oude klassen, worden ook nog weer gerestaureerd.

Die restauratie en de herbouw van de muur is weer mogelijk geweest met hulp van een wat grotere sponsor. De inrichting van de nieuwe klassen vordert gestag . Kinderen krijgen sinds langere tijd eten tussen de middag. Hulp ook van WHO. (Wereld  Gezondheids Organisatie)

We hebben nu een  school met 15 klassen, een nieuwe, niet corrupte,  hoofdonderwijzer , 20 leraren en ong.. 1.100 leerlingen.  En dan te bedenken dat we ooit met 35 kinderen begonnen zijn.

Zonder jullie  aller hulp was dit allemaal niet mogelijk geweest.

Lieve mensen,  wij kunnen niet genoeg superlatieven bedenken om jullie weer te danken.

Mede namens de bevolking van  de dorpjes 2LATRIYA  VILLAGE en verre omgeving en SARE WALLOM 

We hopen dat jullie af en toe zin en tijd hebben om onze website of facebook te bekijken.

Er staan regelmatig foto’s op van de ontwikkelingen. 

Vandaag bv weer een mooi project afgesloten:

Een Hollandse chirurg, dr. Harrie de Vries , heeft 25 geselecteerde kinderen , in samenwerking met de Sticht,”Gambia Child”, geopereerd aan misvormde beentjes en armen en die hebben een paar dagen in onze health post gerevalideerd.

Morgen gaan de laatste kinderen naar huis. Eén verpleegster blijft nog 1 1/2  maand bij ons om de kinderen thuis nog wat nazorg te bieden. Ook hiernaar kijken we met gepaste trots terug.

Onze grote wens  :KOM ZELF EENS KIJKEN”. 

“SEEING IS BELIEVING” zeggen ze hier en we weten dat jullie dat niet nodig hebben, maar wat zou het fijn zijn om jullie een paar dagen persoonlijk te laten zien wat we allemaal in 25 jaar, met o.a. jullie fantastische hulp,  hebben bereikt. Zonder die hulp had het er hier nog heel anders uitgezien. VRAAG eens na bij o.a. fam. Fred Verhoeven en hun vrienden fam. Notten.

Voor nu , om te eindigen, alvast een hele mooie, vredige Kerst en een Nieuwjaar vol van gezondheid, liefde en solidariteit. 

Lieve groeten uit Gambia van jullie dankbare Herbert en Henk.

Nieuwsbrief maart/april 2022

Beste sponsors en andere belangstellenden

In onze laatste nieuwsbrief ( aug/sept 2021) hebben wij al vermeld dat we zoveel mensen konden blij maken met een voedselpakket. Mede door extra hulp van velen van u konden wij meer dan 100 pakketten bezorgen bij de mensen die, op aanwijzing van onze manager, Alassan en zijn vrouw, absoluut niks meer hadden. Wat een dankbare taak! Ook spraken we over een Skillscentrum dat gebouwd zou worden door de Rotary Club in Duiven. Dat staat er inmiddels. Vier klassen ambachtsschool waar de wat oudere leerlingen ook een vak kunnen leren, alles onder toezicht van de overheid, zodat ze straks ook een diploma kunnen halen. De Rotary club heeft toegezegd om de hulp in de toekomst te continueren.

Vlak voor het vertrek van Herbert en Henk, vice voorzitter en secretaris, kregen wij uit Gambia bericht dat onze schoolgebouwen die na 20 jaar in verval raakten, door de Wereldbank met samenwerking van de Gambiaanse regering en dus ook met uw hulp, helemaal opnieuw gebouwd worden. Eenmaal in Gambia konden Henk en Herbert met eigen ogen zien, hoever die plannen al gevorderd waren. Een, voor ons, emotionele ervaring.   Ons “zorgenkind” is gered!   Mede door deze nieuwbouw beschikken we straks over 15 klassen, waar ruim duizend kinderen onderwijs genieten.

Kinderen,  die inmiddels ook tijdens de middagpauze een maaltijd krijgen via de WHO (World Health Organization). Een geweldige vooruitgang !

Na een hevige storm hebben we diverse mensen kunnen helpen met de reparatie van hun huisjes.

Soms hebben we bij het spreekuur van de dokter gezeten. Regelmatig komt het n.l.  voor dat de mensen het consult en/of de medicijnen niet, of gedeeltelijk niet, kunnen betalen. De stichting sprong dan bij, want we gaan nog steeds uit van het standpunt dat mensen zonder geld ook geholpen moeten worden.

We hebben heel veel kleding, vooral babykleertjes, kunnen verdelen die wij per container verscheept hadden. De babykleertjes vooral tijdens het maandelijkse consultatiebureau (trecking day) wanneer gemiddeld 600 vrouwen uit verre omgeving komen om hun baby te laten controleren op hun lichamelijke ontwikkelingen en de nodige injecties krijgen. Daarvoor hoeven ze niets te betalen. Ook zwangere vrouwen worden preventief onderzocht.

De verbandkamer is geheel verbouwd om meer hygiëne te bevorderen, alsmede is de ruimte waar de bevallingen plaats vinden opgeknapt.

Een Nederlandse orthopedisch chirurg. dr. H de Vries, heeft een invalide jongen met O-benen geopereerd en die, na fysiobehandeling door mevr. Lintsen, komende uit Tolkamer en werkzaam in Zwitserland, weer kan lopen. Ook onze laborant, Momodou is door die chirurg geopereerd aan een klompvoet en kan nu, sinds zijn jeugd, zonder pijn lopen.

Ook in Sare Wallom in het oosten van Gambia gaat het goed met de groentetuin, waar meer dan 80 vrouwen werk hebben. Daar is alleen nog behoefte aan een 2e hands pick-up (auto) om de oogsten naar een markt of naar kooplui te kunnen vervoeren. Nu moet voor dat vervoer betaald worden, wat niet goedkoop is en we zijn op zoek naar hulp in deze kwestie.

Kortom, dames en heren, uw geld wordt nog steeds heel goed besteed en komt daar terecht waar het voor bestemd is. Wij durven u dan ook te vragen om ons te blijven steunen.

Heel veel dank daarvoor, mede namens de bevolking van Latriya Village en Sare Wallom Gambia

HET BESTUUR

ps. u kunt foto’s van de projecten bekijken op onze website !!

ALS AANRAKEN VERBINDEN WORDT, VOLGT DELEN VANZELF

 

REISVERSLAG GAMBIA HenH mei/jun 2018

Onze reis van 18 mei tot 5 juni 2018  werd vooral gekenmerkt door twee dingen. Positief en negatief.

Positief was zeker ons bezoek aan Sare Wallom, ons tweede project in het oosten,  een tuinbouwproject,  speciaal  voor vrouwen.

Er is daar in de afgelopen maanden, met behulp van een hele goede sponsor,  een brug gebouwd over een droog liggende rivier, die echter in de regentijd

( half juni tot eind september) veranderd in een tamelijk wild riviertje,  waardoor kinderen uit drie dorpen aan de andere oever de school niet konden bereiken en de vrouwen een omweg van 10 km. moesten lopen om de markt te bereiken. Er zijn vorig jaar helaas nog twee kinderen verdronken.

Er ligt nu een stevige brug van beton en staal. Hij werd geopend door de secretaris van de president in aanwezigheid van veel prominenten.

Ons bezoek viel in de Ramadan, zodat wij voorgesteld hadden om de brug officieel te openen voor het begin van die Ramadan. Dat is geen tijd om feest te vieren.
Toen wij kwamen was de officiële opening  dus al achter de rug, maar we  werden enthousiast onthaalt door veel dankbare mensen,  wiens leven weer iets makkelijker is geworden.
De manager ter plaatse, Yerro Baldeh, heeft als blijk van waardering voor zijn werk voor dorp en regio , van de president een motor gekregen.
Onze stichting krijgt steeds meer waardering, ook van de overheid.

Het negatieve  bericht was , dat een heel goede vriendin van ons  onverwacht was overleden.
Dan is Gambia wel heel ver weg. Gelukkig konden wij elkaar wat troost bieden.

Voor de rest gaat het heel goed, ook in ons dorpje Latriya. De ziekenpost heet nu officieel  “Health-Centre”, een speciale benaming  voor een post die ook 24 uur, dus dag en nacht,  bemand is.
We krijgen hele mooie rapporten van onze manager ter plaatse, dhr. Alassan Jah. Verder hebben we een keer een hele fijne, rustige tijd gehad.
Ook wat echte vakantie en rust voor ons zelf , maar toch  ook nog goed kunnen werken.

Het gaat goed, heel goed, in ons tweede vaderland en hopen, met de hulp van vele sponsors,  ons mooie werk nog lang te kunnen doen.

Dank aan iedereen en lieve groeten HENK en HERBERT

Hieronder een foto impressie.

Reisverslag Herbert juni 2021

De reis begon deze keer in Brussel, er waren geen vluchten van uit Schiphol i.v.m. Corona. Eddy was zo vriendelijk mij weg te brengen. Het is toch een rit van 2,5 uur.

Het vliegtuig was vol met mensen uit Senegal en Gambia…. geen toeristen!

En dat viel ook gelijk op in Gambia/Kololie.

De “strip” was bijna leeg. Daar waar anders het uitgaansleven in Gambia plaatsvindt waren maar enkele restaurants open. En heel weinig toeristen, alleen mensen die er wonen.

Het huisje zag er prima schoon uit en iedereen was er voor een heel hartelijk welcome!!!

Met de bloementuin kunnen ze weinig, planten worden gewoon op een lengte af gesneden. Idi kwam er heel statig aan, bijna niet te herkennen zonder rasta en met tanden! in zijn mond.  Een cadeau vorig jaar van ons.

En dan…. Latriya! Er is een nieuwe head master op de school!!! IK was heel mooi blij! Zoals Alassan zegt als hij heel blij is. Een goed gesprek met hem gehad hoe het nu verder gaat, Zijn dringendste wens was: nieuwe tafels en stoelen, alles was versleten en kapot. Bij thuiskomst in Holland werden al de eerste stoelen en tafels aangeboden via Ben Lamers, super!

Er heerste weer een heel ontspannen en prettige sfeer op de school.

Het medisch center: verzorgt, gezellig en heel blije gezichten toen ik kwam.

Met de staf een vergadering gehad en alle punten die we in een vergadering van ons bestuur besproken hadden doorgenomen. Het is allemaal begrepen. 20 jaar van investeren betaalt zich nu uit. Het loopt geweldig, en iedereen zet zich in voor ONS medisch center!!!

Skillcenter: Dankzij de Rotary Duiven kunnen wij een skillcenter in Latriya bouwen. Er zijn bouwvakkers druk bezig, de fundering en stenen zijn al klaar en er wordt nu aan de muren gewerkt. Het geheel wordt straks een center met 3 lokalen waar jeugd uit het dorp opleiding kan krijgen o.a. als timmerman, loodgieter en coupeuse. Goed om te zien hoe hard er aan gewerkt wordt.

Sare Wallom: Ontvangst was een koning waardig! Eerst veel gepraat met de mannen en dan… dansen! De vrouwen wisten niet van ophouden. Helaas kon ik vanwege mijn Neuropathie niet meedansen, erg jammer.

De tuinen lagen er schitterend bij en de vrouwen lieten met trots hun tuinen zien. Zoete aardappelen, paprika, bitter tomaten etc.  Alles staat er dankzij het water en harde werk van de vrouwen, schitterend erbij.

Dezelfde Nacht een baby geboren. Even spannend, is het een jongen dan moet hij Herbert heten, het werd een meisje, en haar naam… Shanna

Ook de vrouw van onze Manager, Yerro, is hoogzwanger. In de nacht van mijn vertrek uit Gambia werd een meisje geboren, ja hoor genaamd: Jolanda.

Er was die nacht in Sare Wallom een heel heftige storm, bij veel huisjes waren de daken afgewaaid of muren omver geblazen. Ik kon er dankzij jullie, sponsoren, financiële hulp bieden.

Verder stond ook het uitdelen van kleding en hulpmiddelen op mijn programma waardoor je altijd veel blije en dankbare mensen ontmoet!

Een halve dag beach kon er wel af.

Al met al waren het heel relaxte en waardevolle 17 dagen

Lieve groeten

Herbert Damen

Nieuwsbrief April 2020

Aan onze sponsors en andere belangstellenden

De voorzitter, Herbert Damen en de secr. Henk Hendriks, zijn in maart  teruggekomen van een wat langer verblijf in Gambia.

Ruim 80 mensen, sponsors en potentiële sponsors,  hebben we op visite gehad, die weer met eigen ogen hebben kunnen zien wat er met uw geld gebeurd. Reacties als: Fantastisch, Geweldig en andere superlatieven zijn dan ons deel.

 1. Het meest in het oog springend is het feit dat, ons project, nu is aangesloten op het officiële stroomnetwerk van NAWEC. Het was een duur grapje, maar met uw hulp en extra’s van een paar sponsors hebben we de kosten van € 6.500,– kunnen opbrengen. Een lang gekoesterde wens in vervulling. Het hele dorp gaat straks mee   profiteren. Het heeft heel veel overleg en strategie gekost, maar nu krijgen we enthousiaste reacties. De zonne-energie voorziening, die door kostbare accu’s en omvormers lang niet altijd goedkoop is.  blijft wel als reserve functioneren.
 2. De watervoorziening (2 tanks van 2000 liter elk) is vernieuwd. Twee pompen moesten vervangen worden.
 3. De verloskamer in de medische post en de verbandkamer zijn helemaal gerenoveerd zodat er nu op nog hygiënischer wijze gewerkt kan worden.
 4. Sare Wallom, ons tweede dorpje met een tuin project,  is ook helemaal voorzien van nieuwe waterleiding .Ook hiervoor dank voor extra financiële hulp. De hele bananenplantage , een onderdeel van de grote tuin, ging bijna verloren, maar is gered. Het dak van de school wordt binnenkort vernieuwd.
 5. Individueel hebben we veel mensen kunnen helpen. Onze laborant, Momodou,  heeft een nieuwe, nu goede, prothese voor zijn afgezette been. Met welkome hulp van een sponsor/bezoeker hebben we de waterput van onze ambulance chauffeur, die droog stond,  kunnen uitdiepen. Er is weer water! De hele buurt mag meeprofiteren. De schoonmaakster Fatou,  heeft een nieuw bed gekregen, na brand in haar huisje. Er zijn zakken rijst en flessen olie gebracht naar de allerarmsten. Alassan, onze manager, kent iedereen.

Kortom, dames en heren, het was een vruchtbare tijd en we zijn nog steeds dankbaar voor uw hulp. Zeker nu ook in Gambia het Coronavirus heeft toegeslagen. Het toerisme, voornaamste bron van inkomsten, ligt helemaal plat. Alle toeristen zijn weg en dat 2 maanden voor dat de regentijd van 4 maanden begint, als er sowieso geen toeristen komen.

Hulp blijft geboden.

Al met al, gaat het goed met ons project en we hopen natuurlijk dat u ons blijft steunen. Misschien kunt u mensen in uw omgeving nog eens attent maken op onze web-site : www.gambia-hah.nl . Ieder sponsor is meer dan welkom.

Lieve mensen, dank, heel veel dank, voor uw hulp.

Wij geven u nogmaals de verzekering dat uw geld goed besteed wordt.

DANK U WEL !! HET BESTUUR.  

Nieuwsbrief Augustus 2020

n onze laatste nieuwsbrief van april 2020 zijn we uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in Latriya, ons dorp in Gambia. Ook dat Gambia is getroffen door het Corona virus

Het voornaamste nieuws is nu: Het land is nu ook getroffen door een economische crisis, zoals dat ook wereldwijd het geval is. Sinds half maart zijn alle hotels, restaurants en alles wat met toerisme te maken heeft,  gesloten. Het land leeft voor meer dan 80 % van toerisme. Alle toeristen zijn weg en bovendien is ook de regentijd per half juli begonnen, die ruim 3 maanden duurt. In die tijd komt er, als dat überhaupt weer mogelijk zou zijn, ook geen toerist. Voorlopig zit het land in volledige “Lock down”.

Waar we kunnen, proberen we nu de hoogste nood te lenigen. Tenslotte heet onze stichting “Handen ineen voor GAMBIA” en niet “Handen ineen voor (alleen) LATRIYA”.

Gezien het bovenstaande zal het u duidelijk zijn dat uw hulp nog steeds nodig is. Zonder uw hulp kunnen we niet doen wat we nu doen.

In dit kader willen wij u graag wijzen op het volgende:

mevr. Mirjam Lindhorst is met haar man, Chris, een paar keer in Gambia geweest en zeer actief geworden in het organiseren van extra hulp aan onze stichting.

Zij organiseert nu op 6 september a.s. een workshop schilderen in haar mooie tuin. U kunt daaraan deelnemen. Zij heeft prachtige voorbeelden en u hoeft niet echt schilder(es) te zijn. Bij slecht weer krijgt u bericht over een binnen- locatie.

Voor een bedrag van € 35,–. krijgt u al het materiaal en een hapje en een drankje. Als u niet als schilder(es) aanwezig bent, dan verwelkomen wij u graag van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt dan munten kopen voor een hapje of drankje. Nogmaals, het wordt gezellig.

Van de netto opbrengst worden voedselpakketten (plm. €30,- p.st.) samengesteld en verdeeld onder de allerarmsten.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met mevr. Mirjam Lindhorst, Ringoven 56, 6916 LB TOLKAMER, tel. 06-25574485. E-mail : mwglindhorst@gmail.com

Dames en heren. We zijn natuurlijk nog steeds dankbaar voor uw onmisbare steun. Mogen wij u daarom ook weer vragen om uw donatie over te maken op de rekening van de stichting.

(NL37ABNA0551473703). Als u een automatische opdracht bij de bank heeft lopen, hoeft u natuurlijk niets te ondernemen.  Uw giften blijven aftrekbaar voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Om veel kosten te besparen willen wij u verder vragen of het mogelijk is om onze nieuwsbrieven e.d. per e-mail aan u te sturen. Dan hebben wij wel u e-mail adres nodig. U kunt dit doorgeven op ons e-mail adres  herberthenk@yahoo.de ( let wel op “de” aan het einde).

Met een proefje met een paar e-mail adressen die we kenden, bleek wel , dat sommige mensen in de loop der tijd een ander adres gekregen hadden, zodat we de mail onbesteld terugkregen. Dus als u ons uw e-mail adres doorgeeft, wilt u dan bij wijziging van dit adres dat ook aan ons doorgeven ?

Dan ontstaan er geen misverstanden. U kunt ons erg helpen als u hier aan me wilt werken. Maar u kunt uiteraard ook via normale post geïnformeerd blijven.

Dames en heren, wij doen deze keer weer een dringend beroep op u om ons te blijven steunen. Wij, en de mensen in Gambia, zijn daar uiteraard nog steeds heel dankbaar voor.

DANK U WEL !  En hopelijk tot ziens op 6 september.

HET BESTUUR

2018 Nieuwsbrief februari

We hebben een erg enerverend, energie vragende, warme, maar zeer fijne tijd achter de rug.
We kregen heel veel bezoek. Er waren maar een paar dagen dat we alleen waren, maar dat hoort  bij het “vak”.
Voornaamste was dat al het bezoek weer erg enthousiast was en dat we  weer drie nieuwe sponsors  hebben.

Het gaat dan ook goed in Latriya. De school wordt grotendeels door de regering gerund, zij het met beperkingen, zodat onze hulp nog af en toe nodig is.
Het dak van de kleuterschool is vernieuwd en er zijn nieuwe meubeltjes voor de kleuterschool gemaakt. Alles door plaatselijke mensen !
De medische post doet het goed. De post is 24 uur bemand. zodat de mensen er altijd terecht kunnen. Er melden zich steeds meer patiënten.

We hebben weer opleidingen geregeld voor een elektricien en een loodgieter.

Er is nog veel meer gebeurd. Het laboratorium is geheel opgeknapt en ziet er perfect uit. De muur en poort bij de ingang naar de medische post zijn geheel vernieuwd en ziet er nu heel mooi uit.
De apotheek ziet er ook  mooi en  geordend uit en de zonne-energie is uitgebreid en wordt nog verder aangepast.

Voormalig kantoor van onze manager en het huis van de dokter en nog een ruimte in dat blok van drie,  zijn van waterleiding voorzien en worden verhuurd.
Er is een groot kippenhok gebouwd. Er worden straks kippen gehouden, bestemd voor de verkoop en voor de eieren.

De poort naar de ingang van de compound van onze manager, Alassan, is opgesierd met een erg mooie schildering, van een van onze sponsors.

We hebben uitgebreid twee keer vergaderd met de staf in Latriya en dat werpt ook vruchten af. Steeds meer beseffen ze hun eigen verantwoordelijkheid. Hulp en aanwijzingen blijven echter nog wel nodig. Er is een plaatselijk comité gevormd, de V.D.C. ( Village Development Commitee)  die ook de gang van zaken in de gaten houdt. Ook hebben we vergaderd met de oudsten van het dorp, de gemeenteraad. Ze blijven heel erg dankbaar . Ze weten nu dat de stichting hun dorp Latriya op de kaart gezet heeft en in bijna heel Gambia wordt er jaloers gekeken naar ons project.

We hebben heel veel dozen in de store opgeslagen. Dozen, aangekomen met twee containers. Er waren o.a. twee rolstoelen bij voor twee gehandicapte kinderen. Wat een feest om die te mogen geven en mensen zielsgelukkig te maken. De dozen met kleding zijn grotendeels naar de V.D.C. , voornoemd, gebracht, die er voor zorgt dat het allemaal eerlijk verdeeld wordt.

Babykleding houden we in de store en ziekenhuis en bij iedere bevalling, (minstens een per week) krijgt de moeder een pakketje babykleding mee.
Onze, manager, Alassan werkt heel hard,  met hart en ziel. Een ontmoeting met de minister of health ging op het laatste moment niet door, omdat hij plotseling door de president weggeroepen was.

We zijn twee keer met sponsors op bezoek geweest bij ons  2e  project, in  Sare Wallom, in het oosten. Een hele reis, waar je twee of drie dagen voor nodig hebt.
Onze sponsors waren heel enthousiast, ondanks lichte ontberingen.  Yerro Baldeh, onze manager aldaar,  is ook een harde werker,  die zijn dorpje helpt met dit grote tuinproject voor vrouwen.

Dankbaar kijken we terug op een waardevolle reis en blijven u dankbaar voor uw onmisbare steun.

namens het bestuur,

Herbert Damen, voorz. en Henk Hendriks, secr.

Tevens zijn er nieuwe foto’s en video’s beschikbaar. 

Schilderen voor voedselpakketten

eer onder de indruk van Gambia, en mede dankzij de Stichting Handen ineen voor Gambia,  al heel veel van het land mogen zien. Kennis mogen maken met de big smiling people weet ik dat de  plaatselijke bevolking het daar nu heel  moeilijk heeft. De regentijd maar ook het coronavirus  zorgen ervoor  dat mensen zonder werk zitten, kinderen gaan niet naar school en er is nu geen toerisme. Geen inkomen betekent vaak nauwelijks eten.

Daarom nu mijn initiatief om te gaan schilderen voor voedselpakketten in Gambia

Op zondag 6 september vanaf 10:00 uur schilderen met als thema  Afrika

Deze dagworkshop kost € 35,- incl koffie/thee en een lunch.    

Hiervan  is €30,- bestemd voor een voedselpakket bestaande uit tray eieren, fles olie , een kip en een zak rijst van 50 kilo .Met deze zak rijst heeft een Gambiaans gezin 1 maand eten.

Henk en Herbert , en bestuursleden van de stichting zullen deze dag aanwezig zijn.

Vanaf 14:00 uur staat koffie/thee / drankje klaar voor de donateurs en belangstellenden. Er zal  ’s middags  een loterij gehouden worden met diverse leuke prijzen en uiteraard is ook deze opbrengst voor              voedselpakketten in Gambia .

Wij verwelkomen u graag op Ringoven 56 te Tolkamer en hopen natuurlijk op mooi weer maar mocht dat niet zo zijn dan wijken wij uit naar een locatie binnen. Kijk dan  ’s morgens even op de website van Stichting Handen ineen voor Gambia voor de locatie.

Voor meer info en/of aanmelding  voor de schilderworkshop kunt u bellen of mailen naar:

Mirjam Lindhorst

Tel.06 255 744 85 Email: mwg.lindhorst@gmail.com          

2018 Nieuwsbrief September

Aan onze sponsors en verdere belangstellenden.

Tijd voor weer een nieuwsbrief over Gambia.
Het gaat daar heel goed.
Voornaamste gebeurtenissen sinds de laatste nieuwsbrief ( feb.2018) :
Er is in Sare Wallom, ons tuinbouwproject in het oosten, een brug gebouwd over een droog liggende bedding, die in de regentijd veranderd in een tamelijk wild riviertje.
Kinderen van drie dorpen aan de overkant konden dan niet naar school en vrouwen moesten 10 km. omlopen om naar te markt te komen.
Wij hebben dit vrij kostbare project kunnen realiseren met de hulp van een goede sponsor. Dergelijke uitgaven kunnen wij ons niet permitteren van uw regulaire hulp.
Ook hebben we in dit dorpje een nieuwe waterput gegraven omdat de oude niet meer voldeed en reparatie te duur werd. Foto’s kunt u vinden  op onze website : www.gambia-hah.nl

Er is  in dat dorp nog behoefde aan o.a. een tractor met ploegje en een pick-up om opbrengsten uit de tuin naar de markt te vervoeren.
Onze manager daar, Yerro Baldeh, heeft van een sponsor een laptop gekregen om zijn administratie bij te houden en rapporten te kunnen sturen evenals de dokter in Latriya, dokter Buba.
Deze sponsor heeft ook een nieuwe bloedcentrifuge voor het laboratorium geschonken en een groot gedeelte van de ophoging van de muur betaald.

De muur om het terrein in Latriya is n.l.  een meter opgehoogd, zodat kinderen er niet meer over heen kunnen klimmen en de poort,  die van het terrein van de medische  post naar de school ging,  is gesloten en de school  heeft nu een eigen ingang, zodat,  ook weer kinderen, niet over het terrein van de medische post kunnen lopen, met alle storingen vandien. Bij de grote poort van de medische post wordt een wachthuisje gebouwd voor de nachtwacht. De wachtruimte bij de medische post is fors uitgebreid, omdat het maandelijkse consultatiebureau steeds drukker wordt. Meer dan 700  vrouwen bezoeken maandelijks met hun baby’s deze dag. We hebben twee nieuwe accu’s moeten aanschaffen voor de opslag van stroom uit de zonnecollectoren. Wat is het mooi, dat we stroom hebben !

We leiden nog steeds jonge mensen op die een vak willen leren. Onze “opleidingssponsor” hecht heel veel waarde aan deze opleidingen. Momenteel worden twee mensen opgeleid voor de medische post en een als elektricien en een als loodgieter. Deze mensen verplichten zich om na het behalen van de diploma’s minstens twee jaar voor onze stichting te werken.

We willen u even voorstellen een nieuw bestuurslid: het is de heer Hans Helthuis, partner van Jolanda Steenissen.  Blij zijn we met deze vernieuwing c.q. verjonging in het bestuur.

Onze stichting heeft zich aangesloten bij de V.S.G. “Vereniging van Stichtingen in Gambia”.  De honorair consul in Nederland voor Gambia , mevr. Brummer-Sonko, is voorzitter van deze vereniging en we kunnen daar terecht voor eventuele hulp en advies, alhoewel zij zelf heel blij zijn met ons lidmaatschap gezien onze vele jaren ervaring in Gambia. Onze stichting staat hoog aangeschreven, ook bij de ( nieuwe)  Gambiaanse overheid, waarmee we heel goede contacten onderhouden.

Dames en heren, nog even  voor de duidelijkheid en transparantie :
als wij spreken over “grote” sponsoren” zou dat de indruk kunnen wekken dat we  uw hulp niet ( meer)  nodig zouden hebben. Niets is minder waar.
Van uw gewaardeerde hulp worden alle salarissen van onze mensen (15 !!) betaald en ook de betaling voor kleine, nodige reparaties aan daken, muren, waterpompen,  en kosten voor medicijnen, schoolmaterialen en –meubilair of andere kleine investeringen.

Uw hulp blijft zeker nog nodig en wordt nog steeds heel erg dankbaar ontvangen.

Daarom durven wij met een gerust gemoed weer vragen of u uw jaarlijkse donatie weer wilt overmaken op bankrekening nr.  NL37ABNA0551473703 , t.n.v. de Stichting “Handen ineen voor Gambia”

Als u een automatische opdracht bij de bank hebt, hoeft u natuurlijk niets te ondernemen. Uw giften blijven aftrekbaar bij aangifte IB.
Dames en heren, wij blijven u heel erg dankbaar en willen nog eens benadrukken dat uw met uw steun mensen helpt, die tot de armsten der wereld behoren.                       DANK U WEL !!!

Herbert Damen, voorzitter en Henk Hendriks, secretaris,ook namens bestuur.

Nieuwsbrief september 2017

Aan onze sponsors en andere belangstellenden

Dames en heren,

In onze vorige nieuwsbrief (apr./mei) spraken we over nieuwe meubeltjes voor de kleuterschool. Die zijn  inmiddels door een plaatselijke timmerman (door ons opgeleid) en een smid gemaakt. Het dak van de kleuterschool  is geheel door plaatselijke mensen vernieuwd.

De medische post draait heel goed. We ontvangen maandelijks rapporten van onze manager, Alassan, over het aantal patiënten en de ziekteklachten. Een voorbeeld daarvan gaven we al in onze vorige nieuwsbrief.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Naast de nieuwe meubeltjes en het vernieuwde dak voor de kleuterschool is er ook een nieuwe vlaggenmast geplaatst, waaraan fier de Gambiaanse vlag naast de Nederlandse wappert.
De watervoorziening voor medische post en boomgaard zijn uitgebreid.
Het dak van het huis van onze manager (20jaar oud) begon te lekken en is ook  in zijn geheel vernieuwd.
Er zijn twee fietsen aangeschaft voor Julius en Mariama, twee verpleegkundigen.

De wachtruimte voor ruim 600 vrouwen tijdens consultatiebureau is uitgebreid en is nu dubbel zo groot. Dat er een extra kleinere wachtruimte is gebouwd, speciaal voor zwangere vrouwen hadden we al verteld in onze vorige brief.

Uw geld wordt echt goed besteed. Ook b.v. voor het vervoer van hulpgoederen met een container, die ook nu weer op weg is met o.a. een kraam(verlos)bed, een rolstoel en heel veel kleding. Ook het tuinproject in het oosten van Gambia, in Sare Wallom,  loopt naar verwachting. Zonder uw hulp zouden we alles niet kunnen realiseren.

De overheid is heel content met ons project en startende stichtingen wordt geadviseerd om eerst maar eens in Latriya te gaan kijken hoe het moet. Heel misschien hebben we op het einde van dit jaar een ontmoeting met de nieuwe president, mr. Adama Barrow.

Zoals gezegd, dames en heren,  het gaat goed, maar zonder uw hulp lukt het nog niet. Uw geld wordt nog steeds goed besteed. We verwachten weer bezoek aan het einde van dit jaar en zij zullen daarvan kunnen getuigen.

Daarom durven wij u weer vragen om uw jaarlijkse donatie over te maken op de bankrekening van de stichting.(zie onder) Het nieuwe schooljaar is begonnen. ( inmiddels voor 900 kinderen !) Sommigen van u hebben een automatische opdracht bij hun bank lopen, dus die hoeven niets te ondernemen.

Dames en heren, mede namens de kinderen en de volwassenen van Latriya en ver daar buiten
danken wij u heel hartelijk voor uw nodige steun.

HET BESTUUR

Nieuwsbrief Maart 2019

Aan onze sponsors en verdere belangstellenden.

Hier is onze nieuwste nieuwsbrief.

Na een langer verblijf van voorzitter Herbert Damen en secretaris Henk Hendriks kunnen wij u het volgende melden.

Het was druk, deze keer. Meer dan 70 mensen mochten wij ontvangen. Sponsors en potentiële sponsors.  Mensen die met eigen ogen en vooral met veel waardering hebben gezien wat er in Latriya, ons dorpje, is gerealiseerd. “Wat mogen jullie trots zijn”, is de veel gehoorde opmerking. En dat zijn we ook. En zeker ook dankbaar voor uw nog steeds nodige hulp.

Gebeurtenissen sinds onze laatste nieuwsbrief (sept.2018):

Het huisje voor de nachtwacht is gebouwd en de grote poort naar het terrein van de medische post is hersteld. Dit voor de veiligheid, vooral ’s-nachts.

De forse uitbreiding van de wachtruimte voor patiënten is klaar.

Er zijn twee nieuwe accu’s gekocht. (Nu zijn er weer twee aan vernieuwing toe)

Er is een kleine “personeelskamer gebouwd, zodat medewerkers zich daar kunnen omkleden

Door leerlingen van het Rietveld College uit Doetinchem is een prachtige bank gebouwd onder een grote, schaduwrijke boom , tegenover de medische post.

We hebben tamelijk veel  kosten gehad aan de auto, die voor ons onmisbaar is.

Het consultatiebureau ( 1x per maand) wordt steeds drukker. ( minstens 700 vrouwen met baby’s)

De watervoorziening stagneerde, doordat  twee pompen in de putten het tegelijk lieten afweten. Gelukkig hebben we met de hulp van een sponsor twee nieuwe pompen kunnen kopen.

Het laboratorium, waar iedereen razend enthousiast over is, is nog verder uitgebreid met apparatuur.

In Sare Wallom, ons tuinproject in het oosten, gaat heel goed. Daar is ook een nieuwe waterput gebouwd en de waterbassins in de grote tuin zijn gerenoveerd.

Er zijn plannen van een sponsors om Sare Wallom te voorzien van een tractor met ploeg voor het bewerken van de super mooie, grote groentetuin ( 700 x 300 mtr.)

Een hoogtepunt was ook weer het bezoek van 5 leerlingen met hun twee leraren van het Liemers College uit Zevenaar, die twee nieuwe toiletten bij de medische post hebben gebouwd en schilderwerk aan het bestaande gebouw hebben verricht. Hard gewerkt in hitte en stof.  DANK EN COMPLIMENT , zeggen wij.

Met groepen uit onze bezoekerslijst zijn we 4 keer naar Sare Wallom geweest. Een reis van twee dagen heen en terug. Vermoeiend,  zeker,  maar erg  motiverend als je de complimenten van de gasten weer mag ontvangen.    “Indrukwekkend”  is een veel gehoord compliment.

Er zijn vergaande gesprekken gaande met een sponsor over de vernieuwing van het solarsysteem in Latriya.

 IN UW AGENDA : OP 19 mei a.s. houden we weer een “ Gambiadag”. De kerkdienst is om 11.00 uur met  het bekende, enthousiaste  koor  “Sign of Friendship” o.l.v.  een nog enthousiastere John.

 ’s-Middags een bijzondere middag in de zaal, voor mij, secretaris , ook nog een verassing, omdat drie andere leden van het bestuur dit organiseren. We rekenen en hopen op uw komst.

Dames en heren, we blijven dankbaar voor uw onmisbare steun. Het werkt en werpt vruchten af.

DANK U WEL !!!                          en graag tot ziens op 19 mei a.s..

HET BESTUUR

Reisverslag bezoek februari 2017

Henk, de secretaris is met Shanna, bestuurslid en haar man Sulayman 14 dagen naar Gambia geweest.
Shanna heeft op heel goede manier een groep leerlingen van het Liemers College uit Zevenaar begeleid, die, onder begeleiding van twee fijne leerkrachten, heel mooi schilderwerk aan medische post en ziekenhuisje hebben afgeleverd.

Er is ook door plaatselijke bevolking weer een nieuwe, kleine wachtruimte voor zwangere vrouwen bijgebouwd. Die werd ook geschilderd.
Er is een nieuwe vlaggenmast gemaakt, waar de Gambiaanse vlag fier naast de Nederlandse wappert.

Het project loopt heel goed. De mensen weten steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat gewoon goed. De ramp van 2015 is bijna vergeten.

We hebben ook veel administratieve dingen kunnen regelen, waar je ook in Gambia niet aan ontkomt.
Ook is besloten dat er voor de kleuterschool nieuwe stoeltjes en banken worden gemaakt (in Gambia!) en dat het dak, wat nu 15 jaar oud is, wordt vervangen.
De lagere school met 5 klassen draait goed, maar er is te weinig ruimte voor de vele leerlingen die in de loop der jaren zijn gekomen.
De regering is van plan om 6 nieuwe klaslokalen erbij te bouwen, alsmede een high-school. Een droom wordt dan werkelijkheid, maar er zal nog veel overleg nodig zijn.

De sfeer in het hele land is heel ontspannen, na het uiteindelijke vertrek van de oude president, Jameh, een tiran, waar de bevolking veel onder geleden heeft.
De nieuwe man, Adama Barrow geeft veel hoop voor de toekomst, mede door het feit dat hij nu reeds veel toenadering naar Europa en de rest van de wereld zoekt.
Hij heeft ook in Engeland gestudeerd.

Kortom, fijn, dat we u deze positieve mededelingen kunnen doen.

Reisverslag Shanna Gambia van 17 juni t/m 24 juni

En toen was het weer zo ver, eindelijk mocht ik weer richting Gambia.

Mijn man weer zien en natuurlijk werken voor de stichting Handen ineen voor Gambia.
Een weekje is kort maar we hebben toch weer wat kunnen doen.

De eerste dag zijn Sulayman en ik gelijk naar Latriya gegaan, vanuit de stichting had ik geld mee gekregen voor het personeel in Latriya.
Een soort vakantiegeld. Dit vanwege de ramadan, dit is een erg dure maand.
Het personeel van Stichting Handen ineen voor Gambia, in Latriya, waren erg blij met het extra gekregen geld.

Alles zag er erg netjes en opgeruimd uit. Alassan en zijn vrouw, het personeel en de kinderen zagen er allemaal goed uit.
We hebben samen besproken hoe het allemaal gaat op dit moment.
Gelukkig waren er geen bijzonderheden en loopt alles zoals het hoort. Erg fijn om te zien en te horen.

Ondertussen is ook onze ‘nieuwe’  2e handsauto aangekomen in Gambia.
Via een bevriende autohandelaar, een goede sponsor, konden we goedkoop een 2e hands dienstauto kopen ter vervanging van onze oude auto, die we 7 jaar geleden van Staatsbosbeheer kregen. Deze auto was echt aan vervanging toe, vanwege de te hoge kosten.

Yoko, onze verpleegster, had een lijst opgesteld met benodigdheden voor de medische post.
Samen met Alassan, onze manager, heb ik deze lijst doorgenomen en gekeken wat er in Gambia gekocht kan worden en wat er eventueel vanuit Nederland moet komen ( b.v.  babyweegschalen en bloeddrukmeters).

De regentijd is inmiddels begonnen, wat betekent dat ook de gevreesde malaria weer zal toeslaan.  Ook bloedarmoede komt dan veel voor.
Het is noodzakelijk dat er genoeg medicatie in onze apotheek op voorraad is, zodat de dokters en de verpleegsters, weer veel levens kunnen redden.
De medicatie voor de medische post kunnen in Gambia gekocht worden en in de apotheek worden opgeslagen. Ook zullen er enkele reservematrassen worden aangeschaft.

Helaas is een weekje in Gambia erg kort. Maar toch heb ik gelukkig weer iets kunnen betekenen.

Heel veel dank aan alle sponsoren, jullie maken het toch allemaal maar mogelijk dat wij de mensen is Gambia kunnen blijven helpen.

Liefs,

Shanna

Reisverslag Herbert 20 april – 2 mei 2016

Herbert, voorzitter, heeft ons project in Latriya weer bezocht van 20 April tot 2  Mei ’16, omdat de container met een auto aan zou komen.
De planning was, dat die container op 26 April  zou arriveren.
Helaas werd dat pas een week later.
2 dagen vertraging in Antwerpen en 2 dagen vertraging in Casablanca.

{no probleem in the Gambia} 

Daardoor had ik wel voldoende tijd om alles vooraf te regelen.
Verzekering, politie, invoer kosten enz. En al de zaken die vooraf geregeld moeten worden, die in Gambia iets trager verlopen dan in Holland.

Het dagelijks bestuur in Latriya: “Alassan, Sulayman & Ismaila” zijn een sterk team geworden die de zaken goed regelen en controleren.
Ik heb dan ook tijd gehad om te vergaderen met de VDC (Village Development Commitee) over de school en de medische post, over de inbreng van de dorpsbewoners, en verder met het Ministerie van Health.
De Minister was in Latriya om te inspecteren en was erg onder de indruk van wat er na de ramp weer was opgebouwd en ook van de werkwijze van onze staf!
We hebben afgesproken dat de regering in de malaria periode met medicijnen bij wil dragen.
De medische post (MP) loopt heel goed. Er wordt inmiddels 1 medewerker door de MP zelf betaald.
Ook hier uitgebreid vergaderd over het zelfstandig worden. En weer heb ik kunnen constateren dat we een geweldig team hebben!!

De auto is uiteindelijk goed aangekomen en ook alle spullen die erin zaten.

Met heel veel dank aan de sponsoren.

Het Team, Herbert, Alassan, Suleyman en Ismaila

Nieuwsbrief April 2017

Aan onze sponsors en andere belangstellenden

Dames en heren,

In onze vorige nieuwsbrief ( okt.’16) hebben wij aangegeven dat de schade, die ons project opliep door de natuurramp in aug.2015, grotendeels hersteld was. Nu, in april, kunnen wij melden dat die schade helemaal hersteld is. Dat hebben wij, Shanna Sowe, bestuurslid, & Henk Hendriks, secretaris, kunnen constateren toen wij in februari j.l. weer naar Gambia geweest zijn. Nogmaals heel veel dank aan allen die ons geholpen hebben.

Een enthousiaste groep leerlingen van het Liemers College uit Zevenaar hebben, onder leiding van twee gedreven leerkrachten,  fantastisch werk verricht door het hele project opnieuw te schilderen. Het was weer een heel mooie ervaring om met deze jonge mensen samen te werken.

Er is weer een extra kleine wachtruimte gebouwd bij de medische post, speciaal voor zwangere vrouwen, die eens per maand ter controle komen.

Nieuwe meubeltjes voor 2 klassen van de kleuterschool zijn plaatselijk in de maak. Ook het dak van de kleuterschool wordt in de vakantie mrt./apr. vernieuwd.

In de medische post gaat het heel goed. Om u een indicatie te geven van wat daar gebeurd. Volgens rapporten van onze manager zijn in maart j.l.  206 patiënten geholpen.  20 ziekteklachten waren aan de orde. O.a. 34 gevallen van diarree, 33 keer griep, 10 keer malaria, 16 keer infecties, 31 keer ernstige buikpijn. 8 verwondingen door ongeluk.  En er zijn 15 baby’s op hygiënische wijze geboren.

Het nieuwe project in het oosten, in Sare Wallom, waarvan wij in de vorige nieuwsbrief ook al spraken, gaat ook goed.
De opbrengst van de tuin is heel goed. Foto’s hebt u misschien wel op facebook gezien.

Kortom, beste mensen, het gaat goed in Gambia, dankzij uw steun. Zonder dat konden we ons mooie werk niet doen en de ontwikkelingen zijn heel goed te noemen. De contacten met regering worden steeds intensiever en de nieuwe president, mr, Adama Barrow,  wekt heel veel vertrouwen voor het land. Deze nieuwe  man heeft in Londen gestudeerd en zoekt veel toenadering naar het Westen. Heel hoopgevend.

Dames en heren, heel graag willen wij u en iedere belangstellende uitnodigen voor onze Gambiadag op Zondag 21 mei a.s..  Kerkdienst om 10.30 uur in RK Kerk op de Markt te Lobith. Medewerking door het koor “Sign of Friendship” olv John Stinissen. Het gaat weer druk worden. Daarna koffie met cake in Gildehuis, Dorpsdijk, niet ver van de kerk. Onze burgemeester, mevr.Schadd, zal ook aanwezig zijn. Er is Gambiaanse muziek en dans en er zijn kleine hapjes te koop. Verkoop Gambiaanse spullen en kleine verloting.

ALLEN HARTELIJK WELKOM !!!! 

Nieuwsbrief September 2015

Aan onze sponsors en andere belangstellenden.

Dames en heren,

Na de vorige nieuwsbrief  over de ramp in Latriya , Gambia, moge het duidelijk zijn  wat de inhoud is van deze brief.

Onze voorzitter, Herbert Damen,heeft twee dagen na de ramp een vlucht kunnen boeken en is naar Gambia gevlogen.
Wat hij daar aantrof was ronduit schokkend.
Heel veel vernielingen aan de medische post en de scholen. U kunt foto’s zien op deze website en op facebook.

De mensen ter plaatse waren in shock en radeloos.
Morele steun was het eerste wat Herbert moest geven en, ook zelf geschokt, toch proberen de mensen te motiveren om door te gaan.
Het zou te ver voeren om al het werk wat er verricht moest worden aan u uit te leggen.
Veel, héél veel werk is er met een fantastisch Gambiaans team verzet, ondanks iedere keer weer heftige regenval vanwege de regentijd.
Herbert is inmiddels weer thuis.

De situatie is nu zo, dat de medische post weer gebruikt kan worden, ondanks dat er nog veel werk te doen is.
De school wordt ook weer hersteld en kan over 14 dagen,als het nieuwe schooljaar begint, waarschijnlijk ook weer als zodanig dienst doen.

Dames en heren, het is ons een grote behoefte om allen heel  hartelijk te danken die ons moreel , maar zeker ook financieel, hebben gesteund, Wij hopen dat u ook die mensen wilt danken die ons via u ook steunden, maar waarvan wij geen adres kennen.  Banken verstrekken geen adressen. Wij zullen deze brief dan  ook op onze website en op facebook publiceren in de hoop  dat we echt iedereen bereiken die ons geholpen hebben.

 

ALLEMAAL HEEL HARTELIJK BEDANKT !

 

Dames en heren, ondanks het feit dat velen van u, als vaste sponsors,  ons ook nu extra geholpen hebben, durven wij u toch te vragen om uw jaarlijkse donatie, waarom wij u normaliter om deze tijd ook om vragen, over te maken. Ook de normale kosten voor ziekenhuisje en school gaan door en het nieuwe schooljaar komt eraan. Als u uw donatie automatisch laat overmaken hoeft u natuurlijk niets te doen. Dank u wel, namens de bevolking van Latriya.

 

Mede dank zij uw spontane hulp kan ons project, het werk van 18 jaar,  verder bestaan en wij zijn daar ongelooflijk dankbaar voor.

 

HET BESTUUR.

Nieuwsbrief oktober 2016

Aan onze sponsors en andere belangstellenden

Dames en heren,

In onze nieuwsbrief van maart j.l. hebben we nog kort gememoreerd aan de ramp die ons in aug. 2015 had getroffen. Toen, in maart, was de schade grotendeels hersteld en konden school en ziekenhuisje weer normaal functioneren. En nu, in okt.2016, kunnen we stellen dat we de schade, dank zij spontane hulp van alle kanten grotendeels te boven zijn. Dank aan allen die ons zo spontaan geholpen hebben.

De uitbreiding van de wachtruimte is klaar en die is nu dubbel zo groot. De muur tussen de school en ziekenhuis is verhoogd, zodat kinderen niet meer op het terrein van de medische post kunnen komen. Er is een aparte ingang gemaakt voor de school in de omheining van het totale project.

Er zijn weer twee personen in opleiding voor verpleegster en verloskundige.

Via een bevriende autohandelaar, ook sponsor, hebben we een mooie auto kunnen verschepen naar Gambia. Een Pajero. Onze andere auto was totaal op. (zeven jaar geleden geschonken door Staatsbosbeheer).

Eindelijk is het zover dat Sulayman Sowe, echtgenoot van ons bestuurslid Shanna, een visum heeft en we verwachten dat hij deze maand naar Holland komt.

In februari 2017 verwachten we een nieuwe groep van het Liemers College in Gambia die verschillende klusjes gaan opknappen.

Dank zij een grote gift hebben wij een grote hoeveelheid malaria medicijnen kunnen bestellen. Heel erg nodig, nu de regentijd afloopt en die gevreesde ziekte weer toeslaat. We redden hiermede letterlijk mensenlevens. Ook hebben we twee digitale babyweegschalen, twee weegschalen voor volwassenen , drie bloeddrukmeters en enkele matrassen kunnen aanschaffen.

Dames en heren, mede dank zij uw hulp kunnen we ook steun geven aan een ander project in Gambia. Het is een tuinproject dat al langer bestaat, maar waarvan de sponsor door omstandigheden moest afhaken. Het is een project in het oosten van Gambia in het dorpje Sare Wallom en wordt gemanaged door Yerro Baldeh, die wij al jaren kennen als een betrouwbaar en hardwerkende man. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u meer hierover vertellen.

Beste mensen, het nieuwe schoolseizoen is inmiddels weer begonnen en daarom durven wij u weer te vragen om uw jaarlijkse donatie over te maken. Als uw donatie automatisch wordt overgemaakt, hoeft u natuurlijk niks te doen. Uw steun blijft nog steeds nodig . Bezoekers aan ons project , en dat zijn er inmiddels veel, weten dat uw geld heel goed besteed wordt aan mensen die werkelijk niets hebben. Hun dankbaarheid is nog steeds erg groot.

Ook wij danken u natuurlijk weer hartelijk voor uw steun.

HET BESTUUR

2015 januari Herbert en Henk in Latriya

Verslag bezoek Herbert, voorzitter en Henk, secretaris aan Latriya/Gambia

van 12 jan. tot 3 feb. 2015 

=====================================================

Blij verrast werden we door de aanblik van ons project waar we enige tijd niet geweest waren.

Ons bestuurslid, Shanna, woonde al ongeveer een half jaar in Gambia. o.a. om in die tijd te trouwen met haar gevonden grote liefde Sulayman.

Maar buiten die voor haar grote gebeurtenis, heeft ze fantastisch werk verricht voor onze stichting, met name voor de medische post die aan renovatie toe was.

Gebouwen en interieur hebben erg te lijden onder de klimaatwisselingen in Gambia en van het ongedierte, vooral termieten, die op en in bijna alles hun vernietigende werk doen en waar bijna geen kruid tegen gewassen is.

Het hele ge bouw was prachtig opgeschilderd. Alle ruimtes zijn voorzien van nieuwe plafonds in de vorm van golfplaten, die mooi wit geschilderd zijn.

Elke ruimte heeft nu ventilatoren om in de grootste hitte enigszins verkoeling te brengen.

Daarvoor was ook een extra zonnepaneel nodig voor de stroomvoorziening.

Alle gordijnen en beddengoed is vernieuwd met materiaal van dezelfde kleur stof. 

De vloer in  apotheek is voorzien van mooie tegels en er zijn twee prachtige stalen kasten aangeschaft voor het overzichtelijk opslaan van de medicijnen.

Het bureautje van dr. Buba was aan vernieuwing toe en is door onze eigen timmerman vervangen.

Kortom, onze medische post mag gezien worden en wordt beschouwd als een voorbeeldfunctie voor de hele regio. Aldus artsen en verplegers uit grotere ziekenhuizen die regelmatig naar Latriya komen voor onderzoek van baby’s en zwangere vrouwen.

Shanna is intussen ook in onze aanwezigheid en veel familieleden, vrienden en collega’s getrouwd. Wat een geweldige dag hebben we gehad !

We hebben diverse keren vergaderd met de hele staf in Latriya en weer goede afspraken gemaakt. We hebben inmiddels 14 Gambianen in dienst.

We hebben ook weer veel bezoek mogen ontvangen en heel veel complimenten ontvangen voor wat er allemaal in Latriya gerealiseerd is.

Het was een geslaagd bezoek en we gingen heel voldaan naar huis, terug naar het koude Holland.

We zien de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet, alhoewel we de aanwezigheid van Shanna in Latriya wel zullen missen. ( Het oog van de meester, maakt het paard vet…….)

We hopen veel sponsors en andere belangstellenden te begroeten op onze Gambiadag die we houden op Zondag 31 mei a.s.. De dag beginnen we weer met een kerkdienst in de RK Kerk in Lobith. Aanvang 11.00 uur. De dienst wordt opgeluisterd door het welbekende koor “Sign of Friendship”o.l.v. dirigent John Stinissen. De dag wordt daarna voortgezet in het Saltgebouw aan de Dorpsdijk.

Herbert en Henk

Informatie dag

Tiny Nova
bestuurslid van de
sticht. “Handen ineen voor Gambia”

NODIGT UIT:

WAARVOOR? Informatiemiddag over project Gambia, dorpen Latriya en Sare Wallom

DATUM? Zaterdag 30 JULI a.s.

TIJD? van 15.00 tot 19.00 uur

WAAR? Turnstraat 11, 6941 DX DIDAM

WAT? Er wordt tegen kleine vergoeding gezorgd voor koffie, thee, fris, en hapjes

WELKE INFORMATIE? PowerPoint en foto’s over de projecten door bestuur van de stichting en door manager in Sare Wallom, dhr. Yerro Baldeh

WAT NOG MEER? Verkoop spulletjes uit Gambia

EXTRA: Voor iedereen die Yerro persoonlijk wil ontmoeten is dit een prima gelegenheid.

NOTE: Komen a.u.b., het wordt vast gezellig.

Nieuwsbrief maart 2016

Aan onze sponsors en andere belangstellenden

Dames en heren.

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief.:

U kunt op onze website het financieel verslag over 2016 lezen. Voor wie dat niet mogelijk is,  even de zaken in het kort op een rijtje.

Na de ramp, vorig jaar,   is de situatie inmiddels zo, dat de medische post en de school weer normaal kunnen functioneren. U zult begrijpen dat 2015 emotioneel,  maar ook financieel,   een heel zwaar  jaar was, maar dankzij heel veel hulp hebben we kunnen   “overleven”. Nogmaals, iedereen heel veel dank voor de spontane hulp.

Buiten het herstel van die enorme  schade hebben we gelukkig ook nog andere zaken kunnen realiseren:

 • De ingang van de klassen en de ramen van de kleuterschol zijn naar de achterzijde verplaatst, zodat de medische post meer privacy heeft.
 • De medische post is, mede door de noodzakelijke reparatie,
 • Er is begonnen met de uitbreiding van de wachtruimte bij die medische post, die te klein werd, zeker tijdens het maandelijkse consultatiebureau, als er meer dan 600 vrouwen met baby’s  op consult komen. Deze werkzaamheden zitten in de eindfase..
 • We hebben de zonne-energie met een paar panelen kunnen uitbreiden.
 • Door hard werkende leerlingen van het Liemers College uit Zevenaar zijn 4 nieuwe toiletten bijgebouwd, omdat we ook inmiddels meer dan 600 leerlingen op school hebben.
 • Er is groot onderhoud gepleegd aan ambulance en auto’s .

Dames en heren, mede door het feit dat nogal wat sponsors spontaan geld gestort hebben voor  het herstel na de ramp, zijn nog al wat normale donaties in het gedrang geraakt. Dat is zeker te begrijpen.  Echter, van de normale donaties betalen wij de salarissen van 14 Gambianen en klein onderhoud.  Het jaar 2015 hebben we dan ook moeten afsluiten met een financieel  verlies. Rond september zullen wij u weer verzoeken om uw normale donatie over te maken. We hopen natuurlijk dat u daar  dan weer gehoor aan kunt en wilt geven.

We zullen dit jaar 2016,  populair gezegd,  “zuinig”  moeten zijn . Mede daarom hebben we besloten om de jaarlijkse Gambiadag een keer uit te stellen tot 2017, omdat daaraan  toch financiële consequenties verbonden zijn. U hebt hier waarschijnlijk begrip voor.

Dames en heren, mede dank zij u allen, kunnen wij al 18 jaar ons mooie werk doen.

Wij kunnen u verzekeren dat ons Gambiaanse team steeds meer zelfwerkzaam wordt en verantwoording  neemt. Wij zijn trots op hen. Niet alleen afwachten, maar ook zelf  DOEN !

Wij blijven u heel veel dank verschuldigd.

HET BESTUUR

Nieuwbrief Augustus 2013

In juni heeft onze secretaris, dhr. H. Hendriks, weer het project bezocht en is ook weer voldaan teruggekomen.
Tijdens zijn verblijf is de gebouwde derde klas van de lagere school, waarvan wij in onze vorige nieuwsbrief gewag maakten, officieel geopend en in gebruik genomen. Tevens is er een nieuw gebouwtje geopend waarin een kantoortje voor de hoofdonderwijzer van de lagere school, alsmede een klein keukentje gevestigd is, geopend. Het zijn weer degelijk geconstrueerde gebouwen, gerealiseerd door de nederlandse  “Stichting Bouwen”, die,  met Gambiaanse werknemers,  prima, stabiel werk afleveren.  Het is de bedoeling dat vanaf het nieuwe schooljaar (september) de kinderen nu ook tussen de middag een kleine maaltijd verstrekt krijgen. Dit eten wordt verstrekt door  het“World Food Program”van de  Verenigde Naties. Samen met de kleuterschool krijgen nu ruim 200 (!) kinderen onderwijs.

Het is een feest te constateren dat het goed gaat met ons project en om u te kunnen melden dat uw geld nog steeds heel goed besteed wordt en op de juiste plaats terecht komt. Realiserende, dat er 15 jaar geleden helemaal niets stond in Latriya, ons dorpje, zijn we toch een beetje trots op wat er allemaal gebeurd is. Veel bezoekers, die wij reeds mochten ontvangen, kunnen dat beamen. En ook u allen bent natuurlijk van harte uitgenodigd om persoonlijk een keer een kijkje te komen nemen. Welkom !! Gambia is bovendien een heel mooi vakantieland. Vermijd dan wel de regenperiode ( juni t/m september). Te warm en te vochtig !

De medische post draait op het ogenblik weer op volle toeren, gezien de malaria-uitbraak zoals altijd tijdens en na de regenperiode. Zeer tevreden zijn we ook met het medisch team.

Binnenkort zullen de functies in het bestuur anders verdeeld worden. Geen nieuwe bestuurleden, dus,  maar een wisseling van de functies, Gezien de leeftijd van enkelen van ons een goede ontwikkeling. U hoort nog van ons hierover.

Onze manager, dhr. Alassan Jah, gaat weer voor zijn laatste drie maanden computercursus. Hij heeft alle vorige sessies “cum laude” afgesloten. Nog steeds zijn we heel blij met een eerlijke, betrouwbare man, die met hart en ziel werkt voor de stichting en zijn dorp.

Dames en heren, u heeft kunnen lezen dat uw geld nog steeds heel goed besteed wordt. Uw steun blijft nog steeds nodig, maar de ontwikkelingen zijn er dan ook naar.  Mogen wij u daarom vriendelijk herinneren aan uw donatie van € 70,– per jaar ?  Het rekeningnummer staat onderaan deze website. Mensen die meer doneren weten dat zelf wel en  als u  uw donatie automatisch overmaakt hoeft u natuurlijk niets te doen.

Dames en heren, wij blijven uw dankbaar voor uwe onmisbare steun.

HET BESTUUR

Verslag van de VERBOUWING VAN DE MEDISCHE POST IN LATRIYA

Op 12 November 2014 zijn wij, Shanna en de staff in Latriya, begonnen met de renovatie van de medische post. Wat een uitdaging!Eerst hebben we bekeken wat er zoal gedaan moest worden. Hiervan hebben we een lijst samengesteld met de kosten ervan, zodat dit overlegd kon worden met de bestuursleden in Nederland en natuurlijk om te bekijken of het geld beschikbaar was.
Voor de benodigdheden op ons lijstje hebben we goedkeuring gekregen vanuit Nederland.
We konden dus aan de slag.
Als eerste zijn we begonnen met het vervangen van de plafonds. Deze waren van hout en werden opgegeten door de termieten. We hebben deze vervangen door golfplaten.
Toen de golfplaten eenmaal waren bevestigd, kwamen we tot de ontdekking dat deze ook nog geverfd moesten worden.

We hebben gekozen voor witte olie verf en, na een hoop werk voor de mannen, mag het resultaat er zijn! Het witte plafond maakt de ruimtes optisch een stuk groter.
Toen zijn we met Modou, de elektricien, op pad geweest om zijn benodigde spullen te halen, inclusief de ventilatoren. Vooral tijdens het regenseizoen is het erg warm in de medische post en als je al niet lekker  bent zit je niet op de warmte te wachten.
Maar om de juiste ventilatoren te vinden was toch nog niet zo makkelijk. Welke soort ventilatoren hebben we eigenlijk nodig, grote, kleine, roterende of niet, en wat kunnen de zonnepanelen aan? (hoeveel stroom leveren ze ?)

Veel dingen om rekening mee te houden dus. Gelukkig hadden wij Modou bij ons, die alles al had uitgezocht wat betreft de ventilatoren. We hebben gekozen voor roterende plafond -ventilatoren. En we hadden toch een extra zonnepaneel en batterij nodig voor extra stroom.
Na het halen van alle benodigdheden is Modou flink aan de slag gegaan met een paar andere jongens en na een aantal dagen hingen ook de ventilatoren aan het plafond, en het belangrijkste van alles….. Het werkte!! wat waren de mensen daar blij mee. ‘Finally it’s not that much hot anymore, inside’.
Hopelijk zullen we met de ventilatoren nog heel veel mensen, vooral,  patiënten, blij maken.

Op ons lijstje stond ook het verven van de medische post. Alassan en Sulayman zijn samen druk bezig geweest om alles af te plakken, ook al omdat de muur gedeeltelijk groen is en gedeeltelijk crème.

Wat een teamwork was dit zeg, iedereen heeft geholpen en zo zijn we dagen lang bezig geweest met schilderen, zowel in de medische post als de muren aan de buitenkant.
Ook de wachtruimte van de medische post heeft een nieuw likje verf gekregen. Daar heeft echt iedereen, zowel mannen als vrouwen, aan meegeholpen. Het is niet gebruikelijk in Gambia dat vrouwen werk verrichten zoals verven. Maar na een tijdje waren zowel ik, Joko (verpleegkundige) en Fatou (schoonmaakster), aan het verven. Je had de mannen moeten zien kijken. Geweldig!
Toen werd er gevraagd of het ook mogelijk was om nieuwe gordijnen en hoeslakens te laten maken. Aangegeven dat ik dit eerst moest overleggen met het bestuur in Nederland of daar ook het geld voor is. Gelukkig was dit het geval en zijn we met z’n allen  op zoek gegaan .Welke kleur moeten de nieuwe gordijnen en hoeslakens dan worden?  Groen?  Nee, de muren waren ook al voor een gedeelte groen.

Nadat we met z’n allen  hadden overlegd zijn we uitgekomen op de kleur geel!
Buba, de dokter, kende een vrouw die dit wel voor ons wilde maken. Dus Buba met alle lakens de auto in om deze weg te brengen. Na een week had die vrouw alle nieuwe gordijnen en hoeslakens klaar. Wat is het mooi geworden.  Alles één geheel! We waren er allemaal erg blij mee.De apotheek was  ook echt aan vernieuwing toe, kapot zeil op de vloer, houten medicijnkasten die aan de achterkant opgegeten werden door de termieten. Als eerste hebben we besloten dat er een nieuwe vloer in moest komen. We zijn op pad geweest, en hebben erg mooie tegels gevonden. Na een aantal dagen lagen deze op de vloer in de apotheek. Wat een plaatje.

De muren zijn geschilderd en we hadden een lasser/loodgieter gevonden die voor ons ijzeren medicijnkasten wilde maken. De volgende dag zijn we met hem naar Latriya gereden om alle maten op te meten. Gelukt! 2-3 weken later konden we de kasten op komen halen. Maar ja hoe? Deze waren te groot om met onze eigen auto te vervoeren. We hebben een kleine vrachtwagen weten te regelen en de kasten opgeladen. Toen we aan kwamen in Latriya was iedereen erg enthousiast over de nieuwe kasten.

Met man en macht, want de kasten zijn erg zwaar, de kasten de apotheek in getild. Kast nummer 1 staat, kast nummer 2… past niet!!!
Hoe kan dat nu, alles was toch opgemeten? Contact opgenomen met de lasser/loodgieter en deze vond het erg vreemd dat de kasten niet paste. In overleg besloten, dat we de volgende dag met de lasser/loodgieter terug komen om te kijken wat nu het probleem is.
Dus wij de volgende dag met hem terug naar Latriya. Nog een paar keer geschoven met de kasten maar het paste echt niet. Als laatste kunnen we de muren nog een keer opmeten. Wat blijkt nu, de muren zijn niet waterpas!! Aan de bovenkant lopen de muren naar elkaar toe.

En nu? Er was maar 1 oplossing en dat was om 1 kast te laten vermaken zodat deze wel zou passen. We zijn eerst, met de loodgieter, naar Jabang gereden om te vragen of wij gebruik mochten maken van hun werkplek. Tegen een kleine vergoeding mocht dit gelukkig.
Weer een kleine vrachtwagen geregeld om de volgende dag de kast weer op te laden en naar Jabang te brengen om deze te laten vermaken. Na een aantal uur, was er 15 cm aan de zijkant eraf geslepen en weer aan elkaar gelast. De kast weer opgeladen en….. de kast past!
De apotheek is nu echt een plaatje!

Het volgende project was het vernieuwen van het dak van Kalidou’s huis en de opslagruimtes. Kalidou is het ”manusje van alles” en nachtwacht We hadden nog  golfplaten over die nu dus mooi van pas kwamen. Met de overgebleven golfplaten hebben we het dak vernieuwd. Alleen bleek dat niet alleen het bestaande dak slecht was, maar ook de houten palen waar het dak op steunt.
Wat een tegenvaller, want we waren dit project gestart zonder dat de bestuursleden in Nederland er van af wisten. Weer een mail gestuurd naar Nederland of dat dit nog kon. Gelukkig waren het niet zo heel veel houten palen en mochten we dit ook afmaken. Ook de deur werd van nieuw glas voorzien. Maar dat zou wel het laatste zijn want ook het geld raakt op.

We hadden gelukkig nog verf over, waardoor we de opslagruimtes en het huis van Kalidou aan de buitenkant konden schilderen en ook de waterput en de watertap. Zo hebben we dat met z’n allen  ook weer af voor elkaar gekregen.

Tussen de verbouwing door zijn Ismaila, Sulayman en ik ook nog op zoek gegaan naar een ambulance. Dat er een nieuwe  2ehands ambulance moest  komen hadden we al ingecalculeerd, dus dat geld stond gelukkig al apart.Maar wat een ‘job’ om een goede auto te vinden die kan dienen als ambulance. We zijn meerdere keren in  de haven wezen kijken, omdat daar ook vaak auto’s staan die te koop zijn, maar helaas, geen succes. We hebben diverse mensen ingelicht dat we op zoek waren naar een ambulance en  hebben zelf dagen lang rond gereden. En we vonden wel mooie auto’s waarvan we dachten dat deze goed zouden zijn als ambulance, maar meestal mankeerde daar technisch iets aan. En ja, als we dan een auto willen kopen, moeten we ook wel een goede betrouwbare auto hebben.

Maar na maanden lang zoeken hebben we er uiteindelijk toch een gevonden.
Op dit moment staat de auto bij ‘Riders for Health’ een organisatie die een auto goed moet keuren om deze als ambulance te mogen gebruiken. Gelukkig is deze goedgekeurd en op het moment wordt er hard aan gewerkt om de auto om te toveren tot een mooie ambulance. Sirene wordt erop gezet, de achterbank moet verwijderd worden, er komt een brancard in etc. We moeten dus helaas nog even wachten op het resultaat.
Tussen door is ook de container aangekomen vanuit Nederland. Alassan en Sulayman hebben er samen voor gezorgd dat we alle dozen hadden en dat deze op de plek van bestemming zijn gekomen.

De dozen die in Latriya waren, hebben we 1 voor 1 open gemaakt. Wat voor de medische post was hebben we bij de medische post gezet en de kleding hebben we verdeeld in plastic zakken en verdeeld op ‘cleaningday’ in Latriya aan de mensen die ons hebben geholpen met het schoonmaken van het terrein. Ook daar hebben we allemaal samen hard  aan gewerkt.
Een aantal dozen met kleding hebben wij, Shanna en Sulayman, naar het binnenland gebracht. Wat hebben wij een hoop mensen blij kunnen maken, geweldig!


Het waren drukke maanden, maar wat was dit leuk en bijzonder om dit samen te mogen doen met de mensen en staff uit Latriya. Wat een teamwork en wat hebben we relax kunnen werken. Dit allemaal omdat we alles in goed overleg hebben gedaan en SAMEN hebben gewerkt. En natuurlijk niet te vergeten, wat zijn wij heel trots op  en blij met de sponsoren van de stichting ‘ Handen ineen voor Gambia’. Zonder jullie hulp hadden we dit allemaal nooit kunnen doen.

Namens alle medewerkers in Latriya en alle bestuursleden in Nederland: BEDANKT!

 

Tot zover Shanna’s verslag.

Noot van het bestuur: Onze grote waardering en bewondering gaat uit naar Shanna en haar kersverse man Sulayman voor het geweldige werk dat zij in Latriya verricht hebben. Dank jullie wel !!

Update nieuw gebouwde keuken

Bij de bouw van deze keuken waren wij er van uitgegaan, zoals besproken met de regering, dat het World Food Programm  (WFP) het gebruik van deze keuken zou stimuleren en elke dag voor een voedselvoorraad zou zorgen, zodat er gekookt kon worden.

Helaas moeten wij nu vaststellen dat, door de algemene crisis, dit niet meer in de planning staat. Het WFP kampt ook met geld problemen en heeft besloten om alleen de allerarmsten van Gambia, die grotendeels in het oosten wonen, te helpen. Daar zijn verschillende scholen die een keuken hebben waarbij het WFP zorgt voor de juiste voedsel voorziening en voorraad. Onze keuken staat dus leeg, alle materialen zijn voorhanden maar geen voedsel. Nu kunnen wij zeggen, oké wij starten dat op en kijken hoe lang we dit aan kunnen houden, maar eigenlijk voelen wij ons daar niet zo goed bij. Hoe kun je kinderen uitleggen dat er deze maand wel voldoende geld is voor voedsel en de maand erna niet meer. Ze zullen het misschien begrijpen maar wij vinden zelf dat dit ons geen voldoening geeft. Het is dus zaak om middelen te vinden waarbij wij de lunch voor deze kinderen dagelijks kunnen (laten) verzorgen in onze mooie keuken, maar dan ook continu. Op dit moment praten we dan over ca. € 700,= tot € 1000,= per maand voor alle 350 kinderen. (is afwijkend door het koersverschil)

Wij gaan ons best doen om een oplossing te vinden, maar wilden dit toch met u delen.

Verblijf 9 oktober t/m 29 november 2013

De eerste 2 weken waren erg rustig vanwege de regentijd. Ik kon geen kant op maar gelukkig is lezen en internetten geen nare bezigheid. Stroom en water gaven wel problemen, soms een hele dag zonder, maar haren wassen met mineraalwater gaat ook. Eigenlijk had het ook wel wat, zoveel kracht dat uit de lucht komt vallen, de luchtvochtigheid, het klamme gevoel dat je de hele dag bij je houd. Het heeft me wel 7 dagen gekost om eraan te wennen en me prettig te gaan voelen hier, gelukkig had ik 7 weken voor de boeg.  Daarna het wat drogere weer dat komt, maar dat  nog steeds erg “ benauwd” is. Ik haal af en toe heel diep adem om “schone, zuivere” lucht  binnen te krijgen maar dat zit er niet in. De dagen zijn heet en de nachten zijn vochtig, de dauw valt echt neer. Het is net of er een deken over het land ligt (een soort mist) Al met al, een bijzondere ervaring, dit zijn weersomstandigheden die ik nog niet kende en TOCH mooi vind om mee te maken. Allemaal tijdens mijn eerste 4 weken! Zo……dat was het weerpraatje.

Dan Latriya, het doel waarvoor en waardoor ik hier ben JIk heb het toch maar gewaagd.Het werd een rit door alle waterplassen, waarvan men zei……volg de bandensporen van de voorgangers. Het zal wel aan mij liggen maar ik zag geen sporen in die waterplassen dus dan maar ogen dicht en gas geven. Latriya was even niet leuk om te zien, kan ook niet anders, tijdens de regentijd kan er natuurlijk ook niks gedaan worden als alleen maar proberen te “ overleven”  Het was Tobaski en iedereen was ook nog eens druk met hun ram of geit. De kop en poten van de geit, lagen al op me te wachten. Wij (Alassan en ik) hebben van alles doorgesproken en een soort plan van aanpak  gemaakt. Stap voor stap telkens iets oppakken aan werkzaamheden en hulp inschakelen, hetzij van bezoekers, hetzij van onze eigen mensen. Dat werkte, hoewel ze wel even op gang moesten komen allemaal. Komt daar ineens Trees aan in Gambia en die zal wel even zeggen wat er moet gebeuren. De enige die het meteen met me eens was, was Alassan. 

Het begon met de auto’s….. allebei niet soepel lopend en steeds waren er kleine dingen aan gemaakt die dan meteen weer stuk waren. Dus we hebben besloten dat DIE eerst goed moesten zijn, het koste wat, maar dan heb je ook wat. Er was geen excuus meer om sommige gemaakte afspraken niet door te laten gaan.

De school: ik heb een schrijven gemaakt met daarin wat punten die voor ons belangrijk zijn om uitgevoerd te krijgen. De hoofdonderwijzer wordt gevraagd deze te ondertekenen maar dat moet hij eerst met zijn superieuren bespreken. Ik ga maar meteen door,en heb een lang gesprek met hem gehad over oa. het schoonhouden van het terrein Toen ik zei dat zelfs de president de environment clean wil hebben, moest hij dat beamen, en zoals gezegd, het was regentijd. Ook zij hebben bepaalde wensen Nieuwe grotere “ramen”(open met spijlen) in de nursery, het is daar te heet, een eigen toilet voor de teachers,nieuwe omheining voor de schooltuin en alle kinderen een uniform. Sponsoren, ter plekke, hebben geld gegeven voor uniformen voor de kinderen, dus dat gaan we doen. Stof gekocht, uniformen gemaakt, dus nu heeft ieder kind een uniform hoewel er nog veel met een oude versleten lopen. Tevens zijn er schriften en potloden gekocht ook dankzij een sponsor. De regering verplicht de ouders de kinderen een uniform te laten dragen en ze moeten ook zelf voor potloden en schriften zorgen. Voor velen is dat onmogelijk.

Een groep jonge vakantiegangers heeft het onkruid gewied en de store opgeruimd. Ouders in Holland die dit hoorden van hun kids hebben geld overgemaakt om de juiste materialen daarvoor te kunnen kopen. Het speeltoestel is gerepareerd en voorzien van nieuwe touwen. Erg leuk allemaal en zien werken doet extra werken…….prachtig.

Vier, voor ons bekende, Nederlandse dames hebben de container leeg gehaald. Vanwege de hitte zijn ze maandagavond begonnen en hebben geslapen in de heren ziekenzaal, die was leeg. J Dinsdagochtend vroeg weer verder gegaan en…..klaar. Ik was wel meegegaan om ze van hun natje en droogje te voorzien en het was erg gezellig. Om elf uur gingen ze weer weg, met een voldaan gevoel. Ze hebben besloten om het volgende te doneren: 2 nieuwe accu’s tbv de zonne-energie en een controller, zodat de gehele capaciteit van de solar ook echt opgeslagen kan worden. Alassan heeft meteen de spullen voor de stroom gehaald en onze electriciën Doudou, is meteen aan de slag gegaan. Er is witte en groene verf en kwasten gekocht voor de Health Post en de Nursery School, deze spullen blijven opgeslagen liggen tot februari2014 dan kan de Liemers College groep aan de slag.

In de Nursery school zijn veel houten stoelen kapot, sommigen worden vervangen en van de oude word de leuning gehaald zodat ze nog als krukjes dienst kunnen doen. De container gaat ons terrein verlaten, hij is te groot om nog als opslag te dienen. Deze kan dus, aan de grote weg, gehuurd worden voor andere doeleinden.

De bedden in de ziekenzaal zijn weer voorzien van de hoofd en voeteneinden, alles schoongemaakt, dus ziet er weer netjes uit. Alles wat nog in de container lag is opgeslagen in onze vaste store en in de Health Post.

Op het nieuwe toiletgebouw, dat is onderverdeeld in 4 “vertrekken” komen bordjes: Boys-Girls-Male-Female, zodat het “ problem” toilet ook is opgelost. Al met al….veel werk maar dan is het ook klaar

Als open post, wensen hebben we nog:

Alle versleten uniformen vervangen, de schooltuin van nieuwe omheining voorzien en aanplanten, de ramen vervangen van de nursery, nog wat extra kleine stoelen vervangen en natuurlijk blijft het onderhoud van de auto’s ook steeds een wederkerend iets. Prioriteit heeftde ambulance die nodig vervangen moet worden.

De regering heeft dan wel de school in zijn beheer en betaald de salarissen van de onderwijzers maar wij kunnen nog zoveel doen. Zonder hulp gaat het (nog) niet. Iedereen wil wel, maar echt inzicht hebben velen nog niet. De mensen die wij zelf in dienst hebben, weten wat er verwacht word en handelen daar ook naar. Alle lof !!

Wij gaan door en we hopen dat we nog steeds op uw steun mogen rekenen.

Nog even weer een weerpraatje…..de afgelopen week (nr6) was het koud, regenachtig…het leek wel herfst. De komende week beloofd het wat warmer te worden maar de avonden/nachten zijn best koel met veel wind. Misschien komt dat ook wel omdat ik er al 6 weken ben en ik het natuurlijk ook vreselijk warm heb meegemaakt.

Mijn laatste week (nr.7) alweer, wat gaat de tijd toch snel. Ik kijk met een goed gevoel terug. Bijna alles is gerealiseerd, wat we in de planning hadden. Ik ga deze week toch maar eens van de zon genieten aan het strand, daar is nog weinig van gekomen, en het is prachtig weer, 36 graden. Als ik weer weg ben is Johnny er nog één week en die doet de “voorlopige”afronding. Er is altijd werk te doen maar alles is, was en blijft de moeite waard.

Kom maar kijken. U bent hartelijk welkom.

Groetjes Trees

p.s. kijk ook eens op de facebook pagina van Handen ineen voor Gambia, daar staan alvast veel foto’sop

Nieuwsbrief April 2014

In aug. 2013 hebben wij u bericht over de opening van een derde lokaal van de nieuw gebouwde lagere school, alsmede een kantoortje voor de hoofdonderwijzer en een keuken. De keuken zou gebruikt worden voor het bereiden van een kleine maaltijd voor de kinderen met het voedsel, verstrekt door “World Food Programm”. Achteraf  is deze organisatie afgehaakt, omdat ook zij prioriteiten moeten stellen vanwege de wereldwijde crisis, die ook Gambia treft. Onze stichting kan de hoge kosten voor dit eten  niet opbrengen. Nu kunnen de kinderen tussen de middag een klein hapje kopen voor een paar Dalassi ( is slechts een paar centen), bereid door een paar dames uit het dorp. De keuken blijft in tact en wordt hopelijk in de toekomst als zodanig in gebruik genomen. Dat zou toch een fantastische ontwikkeling zijn.

Verdere, vooral gunstige, ontwikkelingen. ervaren door Shanna, Monique en Herbert, onze bestuursleden:

 • De bestaande zonnepanelen zijn, na een mislukte poging tot diefstal, op een gemetselde hoge toren geplaatst en dus moeilijk bereikbaar voor dieven.
 • De boomgaard wordt goed onderhouden door een tuinman en brengt al goede oogsten op voor eigen consumptie en verkoop.
 • Een groep leerlingen van het Liemers College Zevenaar is , onder begeleiding van Monique, 14 dagen in Gambia geweest en heeft fantastisch werk afgeleverd. Schilderwerk aan school en medische post. De schooltuin en omheining is helemaal in orde gemaakt. Geweldig werk !
 • Het bestaande hekwerk tussen de scholen en de medische post is vervangen door een gemetselde muur met een poort.
 • De auto’s hebben heel erg te lijden onder de slechte wegen en het klimaat. Regelmatig en noodzakelijk onderhoud en reparaties kosten de nodige centen, maar moeten gebeuren.
 • De medische post werkt naar volle tevredenheid. Regelmatig wordt patiënten eerste hulp verleend en kinderen worden onder goede omstandigheden geboren, terwijl de malaria geen gevreesde ziekte meer is, omdat die goed behandeld  kan worden.
 • Onze manager, dhr, Alassan Jah, mochten we verblijden met een nieuwe laptop, zodat hij zijn verslagen en rapporten kan maken en mailen. (als internet werkt !)

De voornaamste plannen voor de komende tijd zijn:

 • het vervangen van de bestaande auto die als ambulance dienst doet en het plaatsen van een nieuwe pomp op zonne-energie, om de schooltuin van voldoende water te kunnen voorzien, omdat dat water nu onttrokken wordt aan de medische post en de school, die dan tekort komen.
 • De lagere school, met inmiddels ongeveer 200 leerlingen en de kleuterschool met 90 leerlingen zijn inmiddels samengevoegd onder toezicht van de regering. Maar financiële hulp van onze kant voor sommige investeringen en onderhoud blijven voorlopig noodzakelijk.

Onze website is door een computercrash helaas tijdelijk uit de lucht, maar wordt binnenkort weer opgestart.

Wij hebben besloten om dit jaar een keer géén Gambiadag te organiseren. Dit om het gevaar van sleur te voorkomen. Volgend jaar gaan we er zeker weer voor.  

Dames en heren, wij blijven u  heel erg dankbaar voor uw onmisbare steun.

MONIQUE SCHREUR, bestuurslid, en groep LIEMERS COLLEGE

Van 24 feb. tot 10 maart 2014 heeft ons bestuurslid. mevr. Monique Schreur

9 leerlingen en twee leraren van het Liemers College begeleid tijdens hun

werkbezoek aan Gambia en mat name aan ons project in Latriya.


Zij heeft dit, volgens de rapportages heel goed gedaan en de groep en Monique

hebben een heel fijne tijd gehad in Gambia.

De groep heeft hard gewerkt. Wat ook de bedoeling was.

 

Zij kunnen hiermede in aanmerking komen voor de Liemers College Award,

die jaarlijks uitgereikt wordt aan leerlingen die zich,  buiten hun normale studie,

onderscheiden op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid,  sport/expeditie

of cultuur ( zie www.liemerscollege.nl /LC Award).

 

De groep heeft de school en de medische post prachtig opgeschilderd en versierd met

leuke afbeeldingen. Ook is de moestuin van de school helemaal opnieuw opgestart

en van een nieuw hekwerk voorzien. Die tuin ligt er nu prachtig bij.

 

Buiten het werk om heeft de groep ook kunnen genieten van heel leuke excursies in het

mooie vakantieland Gambia.

De jongens en meisjes zijn, naar eigen zeggen, een fantastische ervaring rijker

“Wat hebben wij het toch goed in Nederland” is een veelgehoorde reactie..

 

Heel veel dank van de stichting gaat uit naar de groep en hun begeleiders en natuurlijk

“onze” Monique. Monique zal zelf later ook nog verslag uitbrengen.

Herbert en Joachim in Gambia

Van 10 tot 26 april 2014 heeft ons bestuurslid, Herbert met zijn zoon ons project weer bezocht.

Het was voor zijn zoon, Joachim, een eerste bezoek aan Gambia en hij is geheel onder de indruk van het werk van zijn vader en de rest van het bestuur wat er in Gambia gedaan wordt.

Zij hebben geconstateerd dat de schooltuin, die door de leerlingen van het Liemers College opnieuw opgestart was er heel mooi bij lag en de plantjes het goed doen.

Ook de boomgaard, waar de laatste tijd extra aandacht aan besteed wordt zag er prima uit.

 

Er zijn wat reparatie aan diverse auto’s verricht. De auto’s hebben helaas veel te lijden van het klimaat en de slechte wegen.

Er is reparatie verricht aan het dak van het woonhuis van de manager, Alassan en aan het dak van het huisje van ons manusje van alles, Kalidou.

Diverse spanten van ramen en deuren zijn vervangen, omdat die worden opgevreten door de gehate termieten, waar bijna geen kruid tegen gewassen is.

 

De school, die met de kleuterschool door de regering grotendeels is overgenomen, draait goed en we hebben nu in totaal bijna 350 leerlingen. Allemaal kinderen, die zonder onze, en uw hulp, waarschijnlijk nooit onderwijs hadden gekregen. Diverse vergaderingen met regeringsfunctionarissen, de schoolleiding en de medische staf waren positief.

 

De generator voor de pomp voor watervoorziening van de schooltuin was kapot en er is nu een nieuwe pomp op zonne-energie geplaatst, zodat de schooltuin nu ook steeds genoeg water heeft wat nog steeds 40 meter diep wordt opgepompt. Ook komen nu medische post en school geen water meer tekort.

 

Kortom, het gaat goed en met uw broodnodige steun kunnen we nog veel goed werk doen.

We hopen nog steeds op uw steun te mogen rekenen.

 

Herbert en zijn zoon Joachim zijn erg voldaan naar Holland teruggekeerd.

Verblijf Gambia 7 – 17 mei 2014

Hallo Allemaal

“Even”weer naar Gambia geweest, dit keer om wat financiële zaken te regelen. Het einde van het toeristenseizoen was al in zicht en ik had een heel hotel voor mij alleen.Dat is niet echt fijn hoor, bijna geen personeel en alle voorzieningen zijn maar minimaal. Je kon bijna een kanon afschieten zonder iemand te raken. Geen aanrader dus. Maar in zo’n kort tijdsbestek kijk je weer eens heel kritisch naar datgene wat er staat en naar de mensen die er mee werken. Wel mensen, ik kan over Latriya zeggen……..Het gaat goed.

De school met de tuin en het gehele speelterrein was netjes onderhouden en schoon, het verfwerk kon ik nu met eigen ogen zien en het zag er zo fleurig en gezellig uit. Monique heeft met de Liemers College mensen een prachtig staaltje werk geleverd. Het was mooi om te zien hoe de boomgaard nu van onkruid ontdaan is en waar nu, naar alle waarschijnlijkheid, Casava is geplant. De regentijd is nu begonnen en dat is DE tijd om te planten.

De medische post….zo mooi overzichtelijk en georganiseerd,  ik heb op onze Facebook pagina foto’s en filmpjes gezet, om een korte impressie te geven. Het was lang geleden dat ik een “tracking day” (consultatiebureau) had bijgewoont en om dit nu weer mee te mogen maken was erg ontroerend, mooi en vooral kleurrijk. Een goed georganiseerde nuttige “happening”

De container was van het terrein verdwenen, die is nu verhuurd aan MRC in Fajara voor opslag, dat geeft weer een extraatje in de kas 🙂  En last but not least……………Onze manager Alassan en het personeel verkeren, volgens eigen zeggen, allen in goede gezondheid. Ze stralen blijheid en tevredenheid uit als ze bezig zijn met dit levenswerk van HAH. Dit is mede namens U allen mogelijk gemaakt, waarvoor nogmaals, ook namens Gambia,  onze hartelijke dank.

groeten, Trees

hello – goodbye

All,

After visiting the Gambia for a few years, I became a board member of this beautiful Foundation in 2006.
My devotion was with and for, these wonderful people on the smiling coast.

Experienced a lot of ups and downs, but looking now at the results, I am proud of what has been achieved.
It was a great time where I have been able to consider many friends as family and the enthusiasm of many gave me the strength to continue. Sometimes it was not easy: they have the time and we have the clock that is what you have to deal with even when you are European. And I have to say afterwards… They are so right

For me it’s now time to say goodbye as a Board Member, a fresh wind by new Board members is a good prospect for the Foundation. Renewal keeps it exciting. I wish Tiny Nova and Marijke Tonissen,  prospective members, a lot of success and fun and hope that they will enjoy as I always have done. I say to you all: thank you for the confidence, friendship and sharing.
Hands together for the Gambia will always have a special place in my heart.

Big Kiss, Trees

————————————–Vertaling———————————

lieve mensen,

Na enige jaren van bezoek in Gambia ben ik in 2006 bestuurslid geworden van deze mooie stichting.Met hart en ziel heb ik me, samen met en voor, deze geweldige mensen ingezet in dat zonnige land.Veel ups en downs hebben we meegemaakt maar als ik nu naar het resultaat kijk ben ik trots op wat er allemaal bereikt is.

Het was een fantastische tijd waarbij ik veel vrienden als familie heb mogen beschouwen en de warmte heb gevoeld die mij steeds de kracht gaf om door te gaan. Want zwaar was het soms wel: zij hebben de tijd en wij hebben de klok, dat valt niet altijd mee. Achteraf moet ik wel bekennen dat dit wel heel veel rust gaf en ik ze dus geen ongelijk kon geven.

Voor mij is het nu tijd om afscheid te nemen als bestuurslid, een frisse kijk van nieuwe bestuursleden is een goed vooruitzicht voor de Stichting. Vernieuwing houdt het spannend. Ik wensTiny Nova en Marijke Thonissen, aspirant leden, dan ook heel veel succes en plezier en hoop dat zij net zo zullen genieten als ik altijd gedaan heb. Ik zeg tegen u allen: Dank u voor het vertrouwen, de vriendschap en het samen delen.

Hands together for the Gambia zal altijd een speciaal plekje blijven innemen in mijn hart.

Uw donatie telt... geef

De projecten van stichting Handen ineen voor Gambia worden volledig betaald door onze sponsors. Dit doen zij door eenmalige giften, periodieke giften of een fonds op naam. Weten wat u kunt doen om onze stichting te helpen?