Dit doen wij

De doelstelling van onze stichting volgens de regelgeving:
“De stichting heeft ten doel: directe hulpverlening aan kansarme kinderen in Gambia, waarbij wordt gestreefd naar een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van deze kinderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Op deze pagina’s treft u meer aan over onze doelstellingen en laten we met concrete voorbeelden zien wat we willen bereiken of al bereikt hebben…

Doelstellingen

Ons doel is zoveel mogelijk steun verlenen. We bieden onderwijs aan, verlenen medische zorg, leiden personeel op en bevorderen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de lokale bevolking.

Lees meer over onze projecten en bekijk onze foto’s en video’s.

Uw donatie telt... geef

De projecten van stichting Handen ineen voor Gambia worden volledig betaald door onze sponsors. Dit doen zij door eenmalige giften, periodieke giften of een fonds op naam. Weten wat u kunt doen om onze stichting te helpen?