Bestuur


Herbert Damen
 : Voorzitter
Henk Hendriks : Penningmeester/Secretaris
Gerda Bokslag: Assistent Secretaris
Bianca Vorstenbosch: Bestuurslid
Tiny Nova-Sloot : Bestuurslid

 

 

Beloningsbeleid

In Nederland heeft de Stichting geen personeel in dienst.
Het bestuur van de Stichting stelt geheel onbaatzuchtig haar tijd en diensten ter beschikking aan de Stichting.  Er vindt slechts zeer sporadisch vergoeding plaats van reiskosten en gemaakte onkosten.  Uitsluitend in het kader van het goed kunnen laten functioneren van de Stichting is het van belang dat door één bestuurslid tweemaal per jaar een reis naar Gambia wordt ondernomen.

Waarom is dit absoluut noodzakelijk ?
Omdat het leggen en onderhouden van contacten in Gambia vrijwel uitsluitend effectief verlopen door daar ter plekke aanwezig te zijn.  Eveneens is het van groot belang om aldaar de coördinatie van aangekomen goederen, alsmede contacten met de contactpersonen, besturen en medewerkers van het ministerie te onderhouden. Het is van groot belang om tweemaal per jaar de voortgang van het project ter plekke te kunnen beoordelen. Zonder deze activiteiten kan de Stichting haar doelstellingen niet verwezenlijken. Daarom is besloten dat de reiskosten voor deze reizen eenmaal per jaar worden vergoed aan het betreffend bestuurslid. Van dit bezoek dient dan uitgebreid verslag te worden gedaan; zowel binnen bestuur als op de website.

Uw donatie telt... geef

De projecten van stichting Handen ineen voor Gambia worden volledig betaald door onze sponsors. Dit doen zij door eenmalige giften, periodieke giften of een fonds op naam. Weten wat u kunt doen om onze stichting te helpen?