Nieuwsbrief Augustus 2020

In onze laatste nieuwsbrief van april 2020 zijn we uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in Latriya, ons dorp in Gambia. Ook dat Gambia is getroffen door het Corona virus

Het voornaamste nieuws is nu: Het land is nu ook getroffen door een economische crisis, zoals dat ook wereldwijd het geval is. Sinds half maart zijn alle hotels, restaurants en alles wat met toerisme te maken heeft,  gesloten. Het land leeft voor meer dan 80 % van toerisme. Alle toeristen zijn weg en bovendien is ook de regentijd per half juli begonnen, die ruim 3 maanden duurt. In die tijd komt er, als dat überhaupt weer mogelijk zou zijn, ook geen toerist. Voorlopig zit het land in volledige “Lock down”.

Waar we kunnen, proberen we nu de hoogste nood te lenigen. Tenslotte heet onze stichting “Handen ineen voor GAMBIA” en niet “Handen ineen voor (alleen) LATRIYA”.

Gezien het bovenstaande zal het u duidelijk zijn dat uw hulp nog steeds nodig is. Zonder uw hulp kunnen we niet doen wat we nu doen.

In dit kader willen wij u graag wijzen op het volgende:

mevr. Mirjam Lindhorst is met haar man, Chris, een paar keer in Gambia geweest en zeer actief geworden in het organiseren van extra hulp aan onze stichting.

Zij organiseert nu op 6 september a.s. een workshop schilderen in haar mooie tuin. U kunt daaraan deelnemen. Zij heeft prachtige voorbeelden en u hoeft niet echt schilder(es) te zijn. Bij slecht weer krijgt u bericht over een binnen- locatie.

Voor een bedrag van € 35,–. krijgt u al het materiaal en een hapje en een drankje. Als u niet als schilder(es) aanwezig bent, dan verwelkomen wij u graag van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt dan munten kopen voor een hapje of drankje. Nogmaals, het wordt gezellig.

Van de netto opbrengst worden voedselpakketten (plm. €30,- p.st.) samengesteld en verdeeld onder de allerarmsten.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met mevr. Mirjam Lindhorst, Ringoven 56, 6916 LB TOLKAMER, tel. 06-25574485. E-mail : mwglindhorst@gmail.com

Dames en heren. We zijn natuurlijk nog steeds dankbaar voor uw onmisbare steun. Mogen wij u daarom ook weer vragen om uw donatie over te maken op de rekening van de stichting.

(NL37ABNA0551473703). Als u een automatische opdracht bij de bank heeft lopen, hoeft u natuurlijk niets te ondernemen.  Uw giften blijven aftrekbaar voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Om veel kosten te besparen willen wij u verder vragen of het mogelijk is om onze nieuwsbrieven e.d. per e-mail aan u te sturen. Dan hebben wij wel u e-mail adres nodig. U kunt dit doorgeven op ons e-mail adres  herberthenk@yahoo.de ( let wel op “de” aan het einde).

Met een proefje met een paar e-mail adressen die we kenden, bleek wel , dat sommige mensen in de loop der tijd een ander adres gekregen hadden, zodat we de mail onbesteld terugkregen. Dus als u ons uw e-mail adres doorgeeft, wilt u dan bij wijziging van dit adres dat ook aan ons doorgeven ?

Dan ontstaan er geen misverstanden. U kunt ons erg helpen als u hier aan me wilt werken. Maar u kunt uiteraard ook via normale post geïnformeerd blijven.

Dames en heren, wij doen deze keer weer een dringend beroep op u om ons te blijven steunen. Wij, en de mensen in Gambia, zijn daar uiteraard nog steeds heel dankbaar voor.

DANK U WEL !  En hopelijk tot ziens op 6 september.

HET BESTUUR