Nieuwsbrief september 2019

Aan onze sponsors en belangstellenden

Onze laatste nieuwsbrief dateert van maart 2019. Sindsdien is het een en ander gebeurd. Ook minder goede dingen moeten/willen wij u melden.

In het dorpje Sare Wallom, in het oosten van Gambia, waar wij, en dus u ook, een tuinproject voor vrouwen steunen , zijn in mei van dit jaar 19 gezinnen compleet dakloos geworden door een felle brand.  Dank zij spontane hulp en natuurlijk ook uw sponsoring konden wij als snel geld overmaken, zodat met de herbouw kon worden begonnen. De mensen hebben nu in ieder geval weer een dak boven hun hoofd en hun dankbaarheid is heel groot. Onze manager ter plaatse, dhr. Yerro Baldeh reageert daarop naar u allen als volgt:

“On behalf of the victims of the fire, I want to thank you all from the bottom of my heart. May Allah, God, bless you all, give you long life and happiness and expect your reward in heaven”.

                              

Verder gaat het goed. We mochten op 19 mei j.l. ons 20-jarig jubileum als stichting vieren, tijdens onze 2 jaarlijkse Gambiadag. De dag was weer een feestelijke dag, georganiseerd door , deze keer niet Herbert en Henk, maar door de andere leden van het bestuur. Het was fijn om weer zoveel mensen te mogen ontmoeten.  Jammer is wel, dat we dan niet in staat zijn om iedereen persoonlijk te spreken, vanwege de drukte. Maar onze dank naar u allen is er niet minder om.

Een goot plan voor dit jaar is de vernieuwing van de nodige elektriciteitsvoorziening in Latriya. Denk hierbij vooral aan de medische post. Dit gaat  met nogal wat kosten gepaard.

Het meeste sponsorgeld van  u wordt gebruikt voor salarissen (15!)  en onderhoud gebouwen en aanschaf kleinere zaken. Al het andere geld, zoals b.v. voor de brand, zoals boven vermeld, en die elektriciteitvernieuwing moeten toch komen van extra  fondsenwerving. We hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen informeren over de stand van zaken.

In het dorpje Sare Wallom gaat het ook goed, op de brand na, maar het dorpje ontwikkelt zich toch zo goed, dat de overheid veel belangstelling toont en regelmatig Sare Wallom uitkiest voor experimenten op tuin- en landbouwgebied. Trots zijn we daarop.

Zeker ook vermeldenswaard is het feit dat het dorpje Sare Samba, dat eigenlijk niet tot ons project behoort maar  waar we wel goede connectie hebben,  door een goeie sponsor werd verblijd met een heuse waterput. Sinds 10 jaar hebben de mensen daar weer schoon drinkwater.

Dames en heren, hierboven spraken we al over de financiën. U zult begrijpen dat uw hulp nog steeds nodig  is en vooral goed besteed wordt. Daarom durven wij u ook weer vragen om uw jaarlijkse donatie over te maken op bankrekening nr. NL37ABNA0551473703 van de stichting. Als u een automatische opdracht bij de bank heeft lopen, hoeft u natuurlijk niets te ondernemen. Uw giften blijven aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

( ons zg. ANBI nummer bij de belastingen is 808188045 ).

Dames en heren, met uw hulp kunnen we zoveel goede dingen doen voor hen die zo heel veel minder hebben dan wij.
Dank u wel daarvoor !

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond maart/april 2020.

Het bestuur.