Bestuur

2016041

Ter plaatste in Gambia

Niet iedereen is hier benoemd of staat op de foto, echter we willen benadrukken dat iedereen zeer belangrijk is voor ons.

Alassan Jah – Lokale Project Manager

Sulayman Sowe – Assistant Manager

Buba Sanyang – Nurse in charge

Joko Darboe – Assistant Nurse

Kadessa Babou – Nurse

Tida Fatty – Nurse

Fatou Sillah – Nurse Trainee

Mariama Colley – Orderly

Fatou Sanneh – Orderly

Kalidou Jah – Security

Modou Jarju – Electrician

Philip Mendy – Orchard

Cidy Dibba – Ambulance Driver

Ebrima Sanjang – Carpenter

Bestuur Nederland

Foto Huidig bestuur1
Van links naar rechts:

Herbert Damen – Voorzitter, Shanna Sloot, Marijke Tonisen, Henk Hendriks – secretaris,  Monique Schreur, Tiny Nova, Johnny Overdreef

Beloningsbeleid:

In Nederland heeft de Stichting geen personeel in dienst.
Het bestuur van de Stichting stelt geheel onbaatzuchtig haar tijd en diensten ter beschikking aan de Stichting.  Er vindt slechts zeer sporadisch vergoeding plaats van reiskosten en gemaakte onkosten.  Uitsluitend in het kader van het goed kunnen laten functioneren van de Stichting is het van belang dat door één bestuurslid tweemaal per jaar een reis naar Gambia wordt ondernomen.

Waarom is dit absoluut noodzakelijk ?
Omdat het leggen en onderhouden van contacten in Gambia vrijwel uitsluitend effectief verlopen door daar ter plekke aanwezig te zijn.  Eveneens is het van groot belang om aldaar de coördinatie van aangekomen goederen, alsmede contacten met de contactpersonen, besturen en medewerkers van het ministerie te onderhouden. Het is van groot belang om tweemaal per jaar de voortgang van het project ter plekke te kunnen beoordelen. Zonder deze activiteiten kan de Stichting haar doelstellingen niet verwezenlijken. Daarom is besloten dat de reiskosten voor deze reizen eenmaal per jaar worden vergoed aan het betreffend bestuurslid. Van dit bezoek dient alsdan uitgebreid verslag te worden gedaan; zowel binnen bestuur als op de website.