Bestuur

Ter plaatste in Gambia

Seedy Dibba
(ministerie)
Allasan Jah
Buba Sanyang
Pamodu Jatta
Bubaka (ministerie)
Modou Jarju
Mamadu Jallow
Fatou Sanneh
Fatou Sillah
Tida Fatty
Fatou
  • Joko Darboe
  • Kadessa Babou (opleiding)
  • Mariama Colley
  • Kallidou Jah
  • Ebrima Sanyang
  • Philip Mendy

Sare Wallom

  • Yerro Baldeh
  • Abdou Minteh

Bestuur Nederland

Herbert Damen : Voorzitter
Henk Hendriks : Secretaris
Tiny Nova-Sloot : Bestuurslid
Marijke Tonissen : Bestuurslid
Shanna Sloot : Bestuurslid

Beloningsbeleid:

In Nederland heeft de Stichting geen personeel in dienst.
Het bestuur van de Stichting stelt geheel onbaatzuchtig haar tijd en diensten ter beschikking aan de Stichting.  Er vindt slechts zeer sporadisch vergoeding plaats van reiskosten en gemaakte onkosten.  Uitsluitend in het kader van het goed kunnen laten functioneren van de Stichting is het van belang dat door één bestuurslid tweemaal per jaar een reis naar Gambia wordt ondernomen.

Waarom is dit absoluut noodzakelijk ?
Omdat het leggen en onderhouden van contacten in Gambia vrijwel uitsluitend effectief verlopen door daar ter plekke aanwezig te zijn.  Eveneens is het van groot belang om aldaar de coördinatie van aangekomen goederen, alsmede contacten met de contactpersonen, besturen en medewerkers van het ministerie te onderhouden. Het is van groot belang om tweemaal per jaar de voortgang van het project ter plekke te kunnen beoordelen. Zonder deze activiteiten kan de Stichting haar doelstellingen niet verwezenlijken. Daarom is besloten dat de reiskosten voor deze reizen eenmaal per jaar worden vergoed aan het betreffend bestuurslid. Van dit bezoek dient alsdan uitgebreid verslag te worden gedaan; zowel binnen bestuur als op de website.