2018 Nieuwsbrief September

Aan onze sponsors en verdere belangstellenden.

Tijd voor weer een nieuwsbrief over Gambia.
Het gaat daar heel goed.
Voornaamste gebeurtenissen sinds de laatste nieuwsbrief ( feb.2018) :
Er is in Sare Wallom, ons tuinbouwproject in het oosten, een brug gebouwd over een droog liggende bedding, die in de regentijd veranderd in een tamelijk wild riviertje.
Kinderen van drie dorpen aan de overkant konden dan niet naar school en vrouwen moesten 10 km. omlopen om naar te markt te komen.
Wij hebben dit vrij kostbare project kunnen realiseren met de hulp van een goede sponsor. Dergelijke uitgaven kunnen wij ons niet permitteren van uw regulaire hulp.
Ook hebben we in dit dorpje een nieuwe waterput gegraven omdat de oude niet meer voldeed en reparatie te duur werd. Foto’s kunt u vinden  op onze website : www.gambia-hah.nl

Er is  in dat dorp nog behoefde aan o.a. een tractor met ploegje en een pick-up om opbrengsten uit de tuin naar de markt te vervoeren.
Onze manager daar, Yerro Baldeh, heeft van een sponsor een laptop gekregen om zijn administratie bij te houden en rapporten te kunnen sturen evenals de dokter in Latriya, dokter Buba.
Deze sponsor heeft ook een nieuwe bloedcentrifuge voor het laboratorium geschonken en een groot gedeelte van de ophoging van de muur betaald.

De muur om het terrein in Latriya is n.l.  een meter opgehoogd, zodat kinderen er niet meer over heen kunnen klimmen en de poort,  die van het terrein van de medische  post naar de school ging,  is gesloten en de school  heeft nu een eigen ingang, zodat,  ook weer kinderen, niet over het terrein van de medische post kunnen lopen, met alle storingen vandien. Bij de grote poort van de medische post wordt een wachthuisje gebouwd voor de nachtwacht. De wachtruimte bij de medische post is fors uitgebreid, omdat het maandelijkse consultatiebureau steeds drukker wordt. Meer dan 700  vrouwen bezoeken maandelijks met hun baby’s deze dag. We hebben twee nieuwe accu’s moeten aanschaffen voor de opslag van stroom uit de zonnecollectoren. Wat is het mooi, dat we stroom hebben !

We leiden nog steeds jonge mensen op die een vak willen leren. Onze “opleidingssponsor” hecht heel veel waarde aan deze opleidingen. Momenteel worden twee mensen opgeleid voor de medische post en een als elektricien en een als loodgieter. Deze mensen verplichten zich om na het behalen van de diploma’s minstens twee jaar voor onze stichting te werken.

We willen u even voorstellen een nieuw bestuurslid: het is de heer Hans Helthuis, partner van Jolanda Steenissen.  Blij zijn we met deze vernieuwing c.q. verjonging in het bestuur.

Onze stichting heeft zich aangesloten bij de V.S.G. “Vereniging van Stichtingen in Gambia”.  De honorair consul in Nederland voor Gambia , mevr. Brummer-Sonko, is voorzitter van deze vereniging en we kunnen daar terecht voor eventuele hulp en advies, alhoewel zij zelf heel blij zijn met ons lidmaatschap gezien onze vele jaren ervaring in Gambia. Onze stichting staat hoog aangeschreven, ook bij de ( nieuwe)  Gambiaanse overheid, waarmee we heel goede contacten onderhouden.

Dames en heren, nog even  voor de duidelijkheid en transparantie :
als wij spreken over “grote” sponsoren” zou dat de indruk kunnen wekken dat we  uw hulp niet ( meer)  nodig zouden hebben. Niets is minder waar.
Van uw gewaardeerde hulp worden alle salarissen van onze mensen (15 !!) betaald en ook de betaling voor kleine, nodige reparaties aan daken, muren, waterpompen,  en kosten voor medicijnen, schoolmaterialen en –meubilair of andere kleine investeringen.

Uw hulp blijft zeker nog nodig en wordt nog steeds heel erg dankbaar ontvangen.

Daarom durven wij met een gerust gemoed weer vragen of u uw jaarlijkse donatie weer wilt overmaken op bankrekening nr.  NL37ABNA0551473703 , t.n.v. de Stichting “Handen ineen voor Gambia”

Als u een automatische opdracht bij de bank hebt, hoeft u natuurlijk niets te ondernemen. Uw giften blijven aftrekbaar bij aangifte IB.
Dames en heren, wij blijven u heel erg dankbaar en willen nog eens benadrukken dat uw met uw steun mensen helpt, die tot de armsten der wereld behoren.                       DANK U WEL !!!

Herbert Damen, voorzitter en Henk Hendriks, secretaris,ook namens bestuur.