Nieuwsbrief september 2017

Aan onze sponsors en andere belangstellenden

Dames en heren,

In onze vorige nieuwsbrief (apr./mei) spraken we over nieuwe meubeltjes voor de kleuterschool. Die zijn  inmiddels door een plaatselijke timmerman (door ons opgeleid) en een smid gemaakt. Het dak van de kleuterschool  is geheel door plaatselijke mensen vernieuwd.

De medische post draait heel goed. We ontvangen maandelijks rapporten van onze manager, Alassan, over het aantal patiënten en de ziekteklachten. Een voorbeeld daarvan gaven we al in onze vorige nieuwsbrief.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Naast de nieuwe meubeltjes en het vernieuwde dak voor de kleuterschool is er ook een nieuwe vlaggenmast geplaatst, waaraan fier de Gambiaanse vlag naast de Nederlandse wappert.
De watervoorziening voor medische post en boomgaard zijn uitgebreid.
Het dak van het huis van onze manager (20jaar oud) begon te lekken en is ook  in zijn geheel vernieuwd.
Er zijn twee fietsen aangeschaft voor Julius en Mariama, twee verpleegkundigen.

De wachtruimte voor ruim 600 vrouwen tijdens consultatiebureau is uitgebreid en is nu dubbel zo groot. Dat er een extra kleinere wachtruimte is gebouwd, speciaal voor zwangere vrouwen hadden we al verteld in onze vorige brief.

Uw geld wordt echt goed besteed. Ook b.v. voor het vervoer van hulpgoederen met een container, die ook nu weer op weg is met o.a. een kraam(verlos)bed, een rolstoel en heel veel kleding. Ook het tuinproject in het oosten van Gambia, in Sare Wallom,  loopt naar verwachting. Zonder uw hulp zouden we alles niet kunnen realiseren.

De overheid is heel content met ons project en startende stichtingen wordt geadviseerd om eerst maar eens in Latriya te gaan kijken hoe het moet. Heel misschien hebben we op het einde van dit jaar een ontmoeting met de nieuwe president, mr. Adama Barrow.

Zoals gezegd, dames en heren,  het gaat goed, maar zonder uw hulp lukt het nog niet. Uw geld wordt nog steeds goed besteed. We verwachten weer bezoek aan het einde van dit jaar en zij zullen daarvan kunnen getuigen.

Daarom durven wij u weer vragen om uw jaarlijkse donatie over te maken op de bankrekening van de stichting.(zie onder) Het nieuwe schooljaar is begonnen. ( inmiddels voor 900 kinderen !) Sommigen van u hebben een automatische opdracht bij hun bank lopen, dus die hoeven niets te ondernemen.

Dames en heren, mede namens de kinderen en de volwassenen van Latriya en ver daar buiten
danken wij u heel hartelijk voor uw nodige steun.

HET BESTUUR