Terugblik Gambiadag 2017

Onze Gambiadag op 21 mei j.l. was weer een groot succes.
Een goed bezette kerk, een mooie dienst, voorgegaan door dhr. Ben Sloot en opgeluisterd door het fantastische koor “Sign of Friendship onder de wel zeer bezielende leiding van John Stinissen.
Een moslim, onze Alassan, die in een katholieke kerk bidt voor ons Christenen tot Allah.
Heel bijzonder !

Onze burgemeester, mevr. E. Schadt-de Boer sprak een bemoedigend en motiverend openingswoord in het Gildehuis.
Daar trad nog een leuke meidengroep groep op samen met djembee-spelers.
Wij leerden hen kennen tijdens een workshop dansen die zij in Gambia volgden.

Er waren lekkere hapjes, een goede verloting en er werd toch ook een en ander verkocht.
Wij organiseren deze dag niet om financieel gewin, we willen onze sponsors en andere belangstellenden nog eens danken en op de hoogte houden.
Maar dat er toch nog wat geld overbleef is natuurlijk mooi meegenomen.

Er waren diverse Gambianen aanwezig die dag, wat een extra dimensie gaf aan het hele gebeuren.
Kortom, een heel geslaagde dag, dank zij uw bezoek en belangstelling.

Dank u wel en ook dank aan iedereen die meewerkte aan het slagen van deze mooie dag.

Henk Hendriks, secr.