Nieuwsbrief oktober 2016

Aan onze sponsors en andere belangstellenden

Dames en heren,

In onze nieuwsbrief van maart j.l. hebben we nog kort gememoreerd aan de ramp die ons in aug. 2015 had getroffen. Toen, in maart, was de schade grotendeels hersteld en konden school en ziekenhuisje weer normaal functioneren. En nu, in okt.2016, kunnen we stellen dat we de schade, dank zij spontane hulp van alle kanten grotendeels te boven zijn. Dank aan allen die ons zo spontaan geholpen hebben.

De uitbreiding van de wachtruimte is klaar en die is nu dubbel zo groot. De muur tussen de school en ziekenhuis is verhoogd, zodat kinderen niet meer op het terrein van de medische post kunnen komen. Er is een aparte ingang gemaakt voor de school in de omheining van het totale project.

Er zijn weer twee personen in opleiding voor verpleegster en verloskundige.

Via een bevriende autohandelaar, ook sponsor, hebben we een mooie auto kunnen verschepen naar Gambia. Een Pajero. Onze andere auto was totaal op. (zeven jaar geleden geschonken door Staatsbosbeheer).

Eindelijk is het zover dat Sulayman Sowe, echtgenoot van ons bestuurslid Shanna, een visum heeft en we verwachten dat hij deze maand naar Holland komt.

In februari 2017 verwachten we een nieuwe groep van het Liemers College in Gambia die verschillende klusjes gaan opknappen.

Dank zij een grote gift hebben wij een grote hoeveelheid malaria medicijnen kunnen bestellen. Heel erg nodig, nu de regentijd afloopt en die gevreesde ziekte weer toeslaat. We redden hiermede letterlijk mensenlevens. Ook hebben we twee digitale babyweegschalen, twee weegschalen voor volwassenen , drie bloeddrukmeters en enkele matrassen kunnen aanschaffen.

Dames en heren, mede dank zij uw hulp kunnen we ook steun geven aan een ander project in Gambia. Het is een tuinproject dat al langer bestaat, maar waarvan de sponsor door omstandigheden moest afhaken. Het is een project in het oosten van Gambia in het dorpje Sare Wallom en wordt gemanaged door Yerro Baldeh, die wij al jaren kennen als een betrouwbaar en hardwerkende man. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u meer hierover vertellen.

Beste mensen, het nieuwe schoolseizoen is inmiddels weer begonnen en daarom durven wij u weer te vragen om uw jaarlijkse donatie over te maken. Als uw donatie automatisch wordt overgemaakt, hoeft u natuurlijk niks te doen. Uw steun blijft nog steeds nodig . Bezoekers aan ons project , en dat zijn er inmiddels veel, weten dat uw geld heel goed besteed wordt aan mensen die werkelijk niets hebben. Hun dankbaarheid is nog steeds erg groot.

Ook wij danken u natuurlijk weer hartelijk voor uw steun.

HET BESTUUR

p.s.: iets voor uw agenda: onze volgende Gambiadag is gepland op 21 mei 2017;
u krijgt hierover t.z.t. nog nader bericht.