Nieuwsbrief maart 2016

Aan onze sponsors en andere belangstellenden

Dames en heren.

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief.:

U kunt op onze website het financieel verslag over 2016 lezen. Voor wie dat niet mogelijk is,  even de zaken in het kort op een rijtje.

Na de ramp, vorig jaar,   is de situatie inmiddels zo, dat de medische post en de school weer normaal kunnen functioneren. U zult begrijpen dat 2015 emotioneel,  maar ook financieel,   een heel zwaar  jaar was, maar dankzij heel veel hulp hebben we kunnen   “overleven”. Nogmaals, iedereen heel veel dank voor de spontane hulp.

Buiten het herstel van die enorme  schade hebben we gelukkig ook nog andere zaken kunnen realiseren:

  • De ingang van de klassen en de ramen van de kleuterschol zijn naar de achterzijde verplaatst, zodat de medische post meer privacy heeft.
  • De medische post is, mede door de noodzakelijke reparatie,
  • Er is begonnen met de uitbreiding van de wachtruimte bij die medische post, die te klein werd, zeker tijdens het maandelijkse consultatiebureau, als er meer dan 600 vrouwen met baby’s  op consult komen. Deze werkzaamheden zitten in de eindfase..
  • We hebben de zonne-energie met een paar panelen kunnen uitbreiden.
  • Door hard werkende leerlingen van het Liemers College uit Zevenaar zijn 4 nieuwe toiletten bijgebouwd, omdat we ook inmiddels meer dan 600 leerlingen op school hebben.
  • Er is groot onderhoud gepleegd aan ambulance en auto’s .

Dames en heren, mede door het feit dat nogal wat sponsors spontaan geld gestort hebben voor  het herstel na de ramp, zijn nog al wat normale donaties in het gedrang geraakt. Dat is zeker te begrijpen.  Echter, van de normale donaties betalen wij de salarissen van 14 Gambianen en klein onderhoud.  Het jaar 2015 hebben we dan ook moeten afsluiten met een financieel  verlies. Rond september zullen wij u weer verzoeken om uw normale donatie over te maken. We hopen natuurlijk dat u daar  dan weer gehoor aan kunt en wilt geven.

We zullen dit jaar 2016,  populair gezegd,  “zuinig”  moeten zijn . Mede daarom hebben we besloten om de jaarlijkse Gambiadag een keer uit te stellen tot 2017, omdat daaraan  toch financiële consequenties verbonden zijn. U hebt hier waarschijnlijk begrip voor.

Dames en heren, mede dank zij u allen, kunnen wij al 18 jaar ons mooie werk doen.

Wij kunnen u verzekeren dat ons Gambiaanse team steeds meer zelfwerkzaam wordt en verantwoording  neemt. Wij zijn trots op hen. Niet alleen afwachten, maar ook zelf  DOEN !

Wij blijven u heel veel dank verschuldigd.

HET BESTUUR