Bezoek Gambia Herbert & Shanna 2015

Bezoek Gambia door Herbert en Shanna juni 2015

Herbert heeft van 5 juni tot 27 juni ons project in Latriya weer bezocht. Shanna heeft hem vergezeld van 20 tot 27 juni. Ze hebben kunnen constateren dat alles tot tevredenheid stemt.

Herbert heeft vergaderd met de oudsten van het dorp ( gemeenteraad) over de school en de medische post. Over de boomgaard, over de schooltuin en watervoorzieningen van de boomgaard , school en medische post. Ook over de inbreng van de dorpsbewoners is uitgebreid gesproken.

De medische post loopt heel goed. Er is een nieuw dienstrooster opgesteld omdat een van de verpleegsters zwanger is. Yoko, onze zuster  “van –begin- af- aan” gaat in september een gerichte opleiding voor vroedvrouw volgen.

Herbert en Shanna hebben gesprekken gevoerd met het Ministerie van Onderwijs in hoeverre zij gaan meebetalen aan de uitbreiding van de Lagere School, Er is behoefte aan een vierde klas, omdat in september het nieuwe schooljaar begint en er ruimte moet zijn voor de opvang van nieuwe leerlingen.

Herbert en Shanna hebben de nieuwe 2e hands ambulance officieel overhandigd.

De boomgaard, die jaren geleden met de hulp van een goede sponsor is aangelegd, werpt nu eindelijk, letterlijk en figuurlijk zijn vruchten af.