Nieuwsbrief September 2015

Aan onze sponsors en andere belangstellenden.

Dames en heren,

Na de vorige nieuwsbrief  over de ramp in Latriya , Gambia, moge het duidelijk zijn  wat de inhoud is van deze brief.

Onze voorzitter, Herbert Damen,heeft twee dagen na de ramp een vlucht kunnen boeken en is naar Gambia gevlogen.
Wat hij daar aantrof was ronduit schokkend.
Heel veel vernielingen aan de medische post en de scholen. U kunt foto’s zien op deze website en op facebook.

De mensen ter plaatse waren in shock en radeloos.
Morele steun was het eerste wat Herbert moest geven en, ook zelf geschokt, toch proberen de mensen te motiveren om door te gaan.
Het zou te ver voeren om al het werk wat er verricht moest worden aan u uit te leggen.
Veel, héél veel werk is er met een fantastisch Gambiaans team verzet, ondanks iedere keer weer heftige regenval vanwege de regentijd.
Herbert is inmiddels weer thuis.

De situatie is nu zo, dat de medische post weer gebruikt kan worden, ondanks dat er nog veel werk te doen is.
De school wordt ook weer hersteld en kan over 14 dagen,als het nieuwe schooljaar begint, waarschijnlijk ook weer als zodanig dienst doen.

Dames en heren, het is ons een grote behoefte om allen heel  hartelijk te danken die ons moreel , maar zeker ook financieel, hebben gesteund, Wij hopen dat u ook die mensen wilt danken die ons via u ook steunden, maar waarvan wij geen adres kennen.  Banken verstrekken geen adressen. Wij zullen deze brief dan  ook op onze website en op facebook publiceren in de hoop  dat we echt iedereen bereiken die ons geholpen hebben.

 

ALLEMAAL HEEL HARTELIJK BEDANKT !

 

Dames en heren, ondanks het feit dat velen van u, als vaste sponsors,  ons ook nu extra geholpen hebben, durven wij u toch te vragen om uw jaarlijkse donatie, waarom wij u normaliter om deze tijd ook om vragen, over te maken. Ook de normale kosten voor ziekenhuisje en school gaan door en het nieuwe schooljaar komt eraan. Als u uw donatie automatisch laat overmaken hoeft u natuurlijk niets te doen. Dank u wel, namens de bevolking van Latriya.

 

Mede dank zij uw spontane hulp kan ons project, het werk van 18 jaar,  verder bestaan en wij zijn daar ongelooflijk dankbaar voor.

 

HET BESTUUR.