Nieuwsbrief April 2014

In aug. 2013 hebben wij u bericht over de opening van een derde lokaal van de nieuw gebouwde lagere school, alsmede een kantoortje voor de hoofdonderwijzer en een keuken. De keuken zou gebruikt worden voor het bereiden van een kleine maaltijd voor de kinderen met het voedsel, verstrekt door “World Food Programm”. Achteraf  is deze organisatie afgehaakt, omdat ook zij prioriteiten moeten stellen vanwege de wereldwijde crisis, die ook Gambia treft. Onze stichting kan de hoge kosten voor dit eten  niet opbrengen. Nu kunnen de kinderen tussen de middag een klein hapje kopen voor een paar Dalassi ( is slechts een paar centen), bereid door een paar dames uit het dorp. De keuken blijft in tact en wordt hopelijk in de toekomst als zodanig in gebruik genomen. Dat zou toch een fantastische ontwikkeling zijn.

Verdere, vooral gunstige, ontwikkelingen. ervaren door Shanna, Monique en Herbert, onze bestuursleden:

  • De bestaande zonnepanelen zijn, na een mislukte poging tot diefstal, op een gemetselde hoge toren geplaatst en dus moeilijk bereikbaar voor dieven.
  • De boomgaard wordt goed onderhouden door een tuinman en brengt al goede oogsten op voor eigen consumptie en verkoop.
  • Een groep leerlingen van het Liemers College Zevenaar is , onder begeleiding van Monique, 14 dagen in Gambia geweest en heeft fantastisch werk afgeleverd. Schilderwerk aan school en medische post. De schooltuin en omheining is helemaal in orde gemaakt. Geweldig werk !
  • Het bestaande hekwerk tussen de scholen en de medische post is vervangen door een gemetselde muur met een poort.
  • De auto’s hebben heel erg te lijden onder de slechte wegen en het klimaat. Regelmatig en noodzakelijk onderhoud en reparaties kosten de nodige centen, maar moeten gebeuren.
  • De medische post werkt naar volle tevredenheid. Regelmatig wordt patiënten eerste hulp verleend en kinderen worden onder goede omstandigheden geboren, terwijl de malaria geen gevreesde ziekte meer is, omdat die goed behandeld  kan worden.
  • Onze manager, dhr, Alassan Jah, mochten we verblijden met een nieuwe laptop, zodat hij zijn verslagen en rapporten kan maken en mailen. (als internet werkt !)

De voornaamste plannen voor de komende tijd zijn:

  • het vervangen van de bestaande auto die als ambulance dienst doet en het plaatsen van een nieuwe pomp op zonne-energie, om de schooltuin van voldoende water te kunnen voorzien, omdat dat water nu onttrokken wordt aan de medische post en de school, die dan tekort komen.
  • De lagere school, met inmiddels ongeveer 200 leerlingen en de kleuterschool met 90 leerlingen zijn inmiddels samengevoegd onder toezicht van de regering. Maar financiële hulp van onze kant voor sommige investeringen en onderhoud blijven voorlopig noodzakelijk.

Onze website is door een computercrash helaas tijdelijk uit de lucht, maar wordt binnenkort weer opgestart.

Wij hebben besloten om dit jaar een keer géén Gambiadag te organiseren. Dit om het gevaar van sleur te voorkomen. Volgend jaar gaan we er zeker weer voor.  

Dames en heren, wij blijven u  heel erg dankbaar voor uw onmisbare steun.