Update nieuw gebouwde keuken

Bij de bouw van deze keuken waren wij er van uitgegaan, zoals besproken met de regering, dat het World Food Programm  (WFP) het gebruik van deze keuken zou stimuleren en elke dag voor een voedselvoorraad zou zorgen, zodat er gekookt kon worden.

Helaas moeten wij nu vaststellen dat, door de algemene crisis, dit niet meer in de planning staat. Het WFP kampt ook met geld problemen en heeft besloten om alleen de allerarmsten van Gambia, die grotendeels in het oosten wonen, te helpen. Daar zijn verschillende scholen die een keuken hebben waarbij het WFP zorgt voor de juiste voedsel voorziening en voorraad. Onze keuken staat dus leeg, alle materialen zijn voorhanden maar geen voedsel. Nu kunnen wij zeggen, oké wij starten dat op en kijken hoe lang we dit aan kunnen houden, maar eigenlijk voelen wij ons daar niet zo goed bij. Hoe kun je kinderen uitleggen dat er deze maand wel voldoende geld is voor voedsel en de maand erna niet meer. Ze zullen het misschien begrijpen maar wij vinden zelf dat dit ons geen voldoening geeft. Het is dus zaak om middelen te vinden waarbij wij de lunch voor deze kinderen dagelijks kunnen (laten) verzorgen in onze mooie keuken, maar dan ook continu. Op dit moment praten we dan over ca. € 700,= tot € 1000,= per maand voor alle 350 kinderen. (is afwijkend door het koersverschil)

Wij gaan ons best doen om een oplossing te vinden, maar wilden dit toch met u delen.