Jaarverslag

Jaarverslag-2020

Balans 31-12-2020

Liquide Middelen9.219Eigen vermogen12.584
Vorderingen14.500Voorzieningen23.500
Deposito’s e.d.12.365
€ 36.084€ 36.084