Fondsenwerving

Fondsenwerving vindt plaats door:

  • organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten
  • organisatie van een regelmatige Gambiadag
  • donaties van sponsoren
  • incidentele giften van bedrijven, instellingen, particulieren en scholen
  • inzamelen bij bedrijven, instellingen en particulieren van goederen
  • contacten met (lokale-) pers
  • de website wordt regelmatig bijgewerkt en verbeterd

Uw financiële donaties zijn van harte welkom op onze bankrekening
NL37ABNA 0 551 473 703